blog

Hoe kan een medewerker na ziekteverzuim weer goed re-integreren?

Hoe kan een medewerker na ziekteverzuim weer goed re-integreren?
Gepubliceerd: 12-11-2021, laatst gewijzigd: 18-03-2022

Als een werknemer zich ziek meldt weet u niet meteen hoe ernstig het is. Van een griepje zal hij of zij snel herstelt zijn. Maar met letsel, psychische klachten of een fysieke aandoening kan het maanden, dan wel jaren duren voordat de zieke herstelt is. U wilt dat hij of zij weer zo snel mogelijk op de been is. Hoe kunt u daarbij helpen? En wie beslist er dat de werknemer het fysiek of mentaal weer aankan? Lees alles over ziekteverzuim en re-integratie.

Zieke medewerker kostbaar

Iedereen met een arbeidsovereenkomst heeft recht op doorbetaling van het loon bij ziekte. Niets ten nadele van de zieke maar diens afwezigheid is voor iedereen lastig. Denk aan collega’s die het werk opvangen of een vervanger moeten inwerken. Daarnaast is een zieke werknemer niet goedkoop. Het kan u als werkgever  €250 per dag kosten. Is de werknemer de dupe geworden van een langdurige aandoening of een burn-out? Dan kan het maanden of jaren duren voordat deze weer aan het werk kan. Het is logisch als u zich nu afvraagt of u dit loon zo lang moet doorbetalen. Maar wie beslist er in de eerste plaats of de werknemer wel echt ziek is?

Bedrijfsarts beslist

Deze beslissing voelt misschien als uw taak. Maar dat is het niet. U bent immers geen onafhankelijke bedrijfsarts. Een bedrijfsarts schakelt u in bij een ziekmelding. Het is aan hem of haar om de klachten van de werknemer te onderzoeken. Is de uitkomst dat het een medisch vaststelbaar, herken en benoembaar ziektebeeld of letsel betreft. Dan is de werknemer officieel ziek en dient u het loon door te betalen.

Huisarts versus bedrijfsarts

In veel gevallen gaat een werknemer bij fysiek leed eerst naar de huisarts. Adviseert deze rust? Prima, maar de bedrijfsarts heeft het laatste woord als het gaat over het doorbetalen van het loon. Als de bedrijfsarts vervolgens ook rust adviseert, dan pas heeft de werknemer recht op loon gedurende zijn of haar ziekteverzuim.

Plan van Aanpak voor goed re-integreren

De bedrijfsarts kijkt uiteraard ook naar hoe lang hij of zij schat dat het ziekteverzuim gaat duren. Vermoed de bedrijfsarts langdurig ziekteverzuim? Dan moet er binnen 6 weken een Probleemanalyse opgesteld worden. Soms adviseert de bedrijfsarts dat de werknemer al mogelijkheden heeft tot re-integratie. Denk aan weer ‘opbouwen’ door een ochtend per week mee te gaan draaien. Dit advies moet de werkgever dan voorleggen aan de werknemer. Naar aanleiding van gesprekken hierover ontstaat een Plan van Aanpak.

Opbouwschema

In het Plan van Aanpak wordt vaak een ‘opbouwschema’ geadviseerd. In dit opbouwschema benoemt u specifiek de werkdagen, tijden en welke taken de werknemer gaat uitvoeren. Kan deze straks weer terug naar de oorspronkelijke plek? Of is het beter om rustig te starten met andere taken?

Focus re-integratie is eigen werk

Rustig opbouwen is prima, andere taken ook. Tijdelijk. Want de focus van de re-integratie is in de eerste plaats gericht zijn op het eigen werk. Gaat dit niet meer? Dan moet de koers gewijzigd worden. Als dat ook niet mogelijk is dan moet er intern gezocht worden naar een functie die wel past. Maar wat als u niet zo’n functie niet heeft?

Reïntegreren buiten werkgever om

Als u en de werknemer alles hebben geprobeerd en de bedrijfsarts erkend dit. Dan wordt er een arbeidsdeskundige bijgehaald om dit te onderzoeken. Wederom is het advies van de bedrijfsarts leidend. Als blijkt dat er geen mouw meer aan te passen valt, dan komt de werknemer terecht bij een re-integratiebedrijf. Zij zullen uw werknemer verder begeleiden bij het zoeken naar een andere baan. Dit heet het Spoor 2 traject.

Taken voor re-integratie bij ziekteverzuim

U kunt dus al binnen twee ziektejaren erachter komen dat u de werknemer ‘kwijt’ bent. Toch betaalt u het loon binnen deze 2 ziektejaren gewoon door. Daarnaast blijft u ook gewoon doorgaan met verzuimbegeleiding en zorgt u voor regelmatig contact met de bedrijfsarts. En als het Plan van Aanpak niet meer actueel is, dan stelt u dit, samen met de werknemer bij.  Tevens is uw taak om de juiste specialisten in te schakelen op het juiste moment. Denk aan de arbeidsdeskundige. Vinger aan de pols bij ziekteverzuim, vooral de eerste 2 jaar, is van groot belang.

Tip:

Maak afspraken bij voorkeur bij het bedrijf zelf. De fysieke afstand verkleinen helpt de werknemer om straks gemakkelijker terug te keren.

Aan het eind van het tweede ziektejaar

Na 2 jaar kan de werknemer een WIA uitkering aanvragen bij UWV. Om deze uitkering aan te vragen levert u het complete re-integratieverslag in. Vervolgens beoordeelt het UWV de aanvraag door te onderzoeken of zowel werknemer als werkgever het re-integratietraject adequaat hebben doorlopen. Is dat het geval? Dan volgt de beslissing over de toekenning van de WIA-uitkering. Afhankelijk hiervan beslist u of u het dienstverband wilt voortzetten of niet. Maar ontslaan door ziekteverzuim dat gaat niet over één nacht ijs.   

Wees voorbereid maak een verzuimprotocol

Al met al kost een zieke werknemer veel tijd en geld. Dus zorg in de eerste plaats voor duidelijkheid in de vorm van een verzuimprotocol. Daarin staat wat een werknemer bij een ziekmelding moet doen en aan welke regels hij of zij zich dient te houden. Denk aan het accepteren van passend werk. Beschrijf in het protocol hoe u gedurende de ziekmelding wilt communiceren. Bijvoorbeeld 2 keer per week via de mail. Maar in het protocol staat ook wat u moet doen als hij of zij zich tijdens een vakantie ziek meldt en in quarantaine moet.

Advies nodig bij ziekteverzuim en re-integratie?

Heeft u hier vragen over of wenst u advies over een verzuimdossier waar de re-integratie in vastloopt? De adviseurs van Flynth HR Services kunnen u hiermee helpen. Neem gerust contact op via het contactformulier voor professioneel advies over personeel en ziekteverzuim en re-integratie.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 236 77 77
Tamara Smit - van der Wolf Adviseur HR Services bij Flynth Tamara Smit - van der Wolf