Het einde van belastingvoordeel door afschaffing van de middelingsregeling

 
Het einde van belastingvoordeel door afschaffing van de middelingsregeling
Gepubliceerd: 19-09-2022, laatst gewijzigd: 19-09-2022

Agrarisch ondernemers maken veel gebruik van de middelingsregeling. Dat is niet zo gek. De middelingsregeling kan voor belastingplichtigen met sterk wisselende inkomens een flink belastingvoordeel opleveren. De regering denkt er echter over om de regeling af te schaffen. Na Prinsjesdag zal hier naar verwachting meer duidelijkheid over komen. De middelingsregel is, zoals het er nu naar uitziet, nog actief in de periode tot en met 2024. Agrarisch ondernemers kunnen de middeling dus nog aanvragen. 

Uit een evaluatie van het Ministerie van Financiën in november 2018 blijkt dat 85% van de belastingplichtigen die in aanmerking komen voor een middelingsteruggave, er geen gebruik van maakt. Veel belastingplichtigen zijn niet bekend met de middelingsregeling en moeten zelf om toepassing ervan verzoeken. Het kost de Belastingdienst ook veel tijd en geld. Zo is het balletje gaan rollen voor afschaffing van de middelingsregeling.   

Hoe werkt de middelingsregeling?

De middelingsregeling herberekent de verschuldigde inkomstenbelasting op basis van het gemiddelde inkomen van 3 aansluitende kalenderjaren. Omdat het box 1-tarief hoger wordt naar mate het inkomen hoger wordt, kan het belastingvoordeel opleveren om de inkomens gelijkmatig over de jaren te verdelen. Dat is het geval als het gemiddelde inkomen onder een lager belastingtarief valt dan het hoogste inkomen in de middelingsjaren.  

Een voorbeeld hiervan is het ontvangen van een bijzondere bate, bijvoorbeeld door staking van het bedrijf. Ook een uitzonderlijk goed of juist slecht jaar is een voorbeeld. Dat laatste is in de agrarische sector geen uitzondering. 

Voorbeeld 

De middelingsregeling levert de belastingplichtige in onderstaand voorbeeld een voordeel van € 9.147 op.  

 

2019 

2020 

2021 

Totaal 

Voor middeling: 

 

 

 

 

Belastbaar inkomen box 1 

€ 25.000 

€ 150.000 

€ 25.000 

€ 200.000 

Belasting/premies 

€ 9.228 

€ 65.925 

€ 9.275 

€ 84.428 (A) 

 

 

 

 

 

Na middeling: 

 

 

 

 

Belastbaar inkomen box 1 

€ 66.667 

€ 66.667 

€ 66.667 

€ 66.667 

Belasting/premies 

€ 25.103 

€ 24.900 

€ 24.733 

€ 74.736 (B) 

 

 

 

 

 

Verschil in belasting/premies 

 

 

 

€ 9.692 (A-B) 

Drempel  

 

 

 

€ 545 

Terug te ontvangen 

 

 

 

€ 9.147 

 
Alleen het gedeelte van het verschil in belasting dat de drempel van € 545 overstijgt, komt voor teruggave in aanmerking. Blijft het bedrag onder de drempel van € 545, dan volgt geen teruggave. 

Waarmee moeten agrarisch ondernemers rekening houden?

Een jaar kan slechts eenmaal in een middelingstijdvak worden betrokken. Het is daarom van belang om een goede afweging te maken van het middelingstijdvak. Verliesjaren worden op nihil gesteld. De agrarisch ondernemer moet de middeling aanvragen binnen 36 maanden nadat de laatste definitieve aanslag van de drie middelingsjaren vaststaat.  

Hoe aanvragen?

Via het formulier ‘Verzoek om middeling inkomstenbelasting’ kunnen agrarisch ondernemers de middeling aanvragen. Ze hoeven alleen aan te vragen om welk jaar het gaat. Het is niet nodig om een berekening toe te voegen. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: