Prinsjesdag

Heeft de bedrijfsopvolgingsregeling haar langste tijd gehad?

Heeft de bedrijfsopvolgingsregeling haar langste tijd gehad?
Gepubliceerd: 07-09-2021, laatst gewijzigd: 21-09-2021

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een regeling in de Wet Inkomstenbelasting en de Successiewet. De BOR maakt het mogelijk om ondernemingsvermogen en aanmerkelijkbelang-aandelen tijdens leven of na overlijden fiscaal vriendelijk over te laten gaan naar de bedrijfsopvolger.

De doorschuifregeling maakt het mogelijk om de verschuldigde inkomstenbelasting door te schuiven naar de bedrijfsopvolger. De vrijstelling in de Successiewet zorgt ervoor dat de waarde van de onderneming of de aanmerkelijkbelang-aandelen voor een groot deel vrijgesteld zijn van schenk- of erfbelasting. De erf- en schenkbelasting bedraagt 10% over de eerste € 128.750 en 20% over het meerdere. Door toepassing van de BOR is de eerste € 1.100.000 (afgerond) 100% vrijgesteld en is van het meerdere 83% vrijgesteld.

Belastingdruk naar 3,4%

In de situatie dat een ouder zijn of haar bedrijf overdraagt aan een kind, betekent toepassing van de BOR dat de totale belastingdruk wordt teruggebracht van ruim 40% naar ongeveer 3,4%. De BOR is bedoeld om de continuïteit van de onderneming te stimuleren en een onevenredige belastingdruk bij schenken of overlijden te voorkomen.

Discriminatie?

In de praktijk wordt, met name bij familiebedrijven, veel gebruik gemaakt van de BOR. Toch wordt al jaren kritisch gekeken naar de regeling. Zo is de rechter al eens de vraag voorgelegd of er geen sprake is van discriminatie omdat de BOR alleen geldt voor ondernemingsvermogen en niet voor privévermogen. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad geoordeeld dat dit niet het geval is.

Versoberen of afschaffen

Vorig jaar is de discussie weer opgelaaid. In een ambtelijke notitie over een nieuw belastingstelsel is voorgesteld de BOR ingrijpend te versoberen of af te schaffen. De conclusie was dat er in 75% van de onderzochte nalatenschappen over 2017 voldoende vrije middelen waren om ook zonder de BOR de erfbelasting te kunnen betalen en dat de BOR daarom beperkt doelmatig is. Uit het onderzoek van KPMG in samenwerking met FBNed blijkt daarentegen dat de afschaffing van de BOR van grote invloed is op het vermogen om te investeren, werkgelegenheid te bieden en te innoveren.

Toekomst BOR onzeker

In de verschillende verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen is aandacht besteed aan het voorbestaan van de BOR. Nu echter nog onzeker is welke partijen uiteindelijk deel gaan uitmaken van de nieuwe regering, is vooralsnog niet duidelijk wat de toekomst brengt voor de BOR.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Judith Guichelaar Beleidsmedewerker Juridisch Advies bij Flynth Judith Guichelaar