Grondmonsters en overgangsregeling

 
Grondmonsters en overgangsregeling
Gepubliceerd: 15-01-2021, laatst gewijzigd: 29-03-2022

Vanaf 1 januari 2021 is de bepaling van de fosfaattoestand voor landbouwgrond gewijzigd. De fosfaattoestand van een perceel moet vanaf dan worden bepaald op basis van twee indicatoren: het PAL-getal en het P-PAE-getal. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de “oude grondmonsters” nog worden gebruikt. De overgangsregeling van RVO is nog niet gepubliceerd, maar zal waarschijnlijk wel doorgaan. Let op, want er is verschil tussen de grondmonsters voor fosfaatdifferentiatie en de monsters voor fosfaatarme en fixerende gronden.    

Overgangsregeling fosfaatdifferentiatie

Grondmonsters die uiterlijk 31 december 2020 zijn genomen, mogen ook zonder P-PAE-getal nog worden gebruikt voor de fosfaatdifferentiatie. De fosfaatdifferentiatie gaat over de bepaling van de  fosfaattoestand laag, neutraal, ruim of hoog. Zo’n grondmonster mag op 15 mei van het betreffende jaar niet ouder zijn dan vier jaar. Zie ook tekst onder “Kamerbrief”.

Bij veel grondmonsters, die in de laatste jaren zijn genomen, is zowel het PAL-getal als het P-PAE-getal bepaald. Als een grondmonster uiterlijk 31 december 2020 is genomen, dan mag het bedrijf kiezen voor de oude methode (met Pw- of PAL-getal, voor bouwland, respectievelijk grasland), of de nieuwe methode (met PAL- en P-PAE-getal, voor bouwland, respectievelijk grasland).

Meerdere grondmonsters per topografisch perceel

De fosfaattoestand moet per topografisch perceel worden bepaald. Hiervoor kunnen meerdere grondmonsters nodig zijn. Let op, dat als de oude methode (Pw-/PAL-getal) wordt gebruikt om de fosfaattoestand van een topografisch perceel wil bepalen, dat alle grondmonsters uiterlijk 31 december 2020 zijn genomen. Bij onvoldoende oude grondmonsters aanwezig, moet de fosfaattoestand op de nieuwe manier worden bepaald (PAL- en P-PAE-getal).

Overgangsregeling fosfaatarme en -fixerende gronden

Voor fosfaatarme en fixerende gronden (fosfaattoestand  “arm”) geldt een andere overgangsregeling! Hier kan alleen een oud grondmonster worden gebruikt, als de analyse uiterlijk 15 mei 2020 bekend was en in de Gecombineerde opgave) is aangegeven dat gebruik wordt gemaakt  van de hogere fosfaatnorm van 120 kg per ha. Een dergelijk grondmonster moet “gestratificeerd” zijn en op 15 mei van het betreffende jaar niet ouder dan vier jaar.

Vanaf het jaar 2021 mag de bepaling van de fosfaattoestand “arm” ook via één of meerdere standaardmonsters. Een gestratificeerd grondmonster is dan niet meer verplicht. Het betekent dat alle percelen op dezelfde manier bemonsterd kunnen worden en dat op basis van het PAL- en P-PAE-getal de fosfaattoestand wordt bepaald (arm, laag, neutraal, ruim, hoog).

Kamerbrief

In haar Kamerbrief heeft minister Schouten aangegeven, dat zij voornemens is om “fosfaatmonsters”, die in 2020 zijn verlopen, ook in 2021 nog geldig te laten zijn. Dit betekent dat betreffende grondmonsters voor fosfaatdifferentiatie vijf jaar gebruikt kunnen worden in plaats van de gebruikelijke vier jaar.  

Derogatiemonster max. 4 jaar geldig

Voor derogatiemonsters blijft voor de termijn van vier jaar van toepassing. Als een bedrijf in 2021 derogatie wil toepassen, dan moeten de grondmonsters vanaf 1 februari 2017 zijn genomen. Oudere grondmonsters zijn voor derogatie niet meer geldig. In dat geval moeten uiterlijk 31 januari 2021 nieuwe grondmonsters worden gestoken.

Heeft u twijfels over de toepassing in uw bedrijfssituatie, neem dan contact op met één van de bedrijfsadviseurs bij Flynth.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

nieuws

Geschreven door: