GLB en grondbeheer: Het begint met goede afspraken

 
GLB en grondbeheer: Het begint met goede afspraken
Gepubliceerd: 14-03-2023, laatst gewijzigd: 14-03-2023

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Gecombineerde Opgave (GO). Dit jaar een klus waarbij extra zorgvuldigheid geboden is, want het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid van de EU (GLB) stelt nogal wat eisen aan het beheer van grond. Hebt u dit jaar grond in gebruik? Dan doet u er verstandig aan om alles vast te leggen in een pachtcontract. In dit artikel vertel ik u er graag meer over.  

Gecombineerde Opgave 2023 

De eisen voor het beheer van grond gelden voor zowel landbouwgrond als allerlei landschapselementen, waaronder bomen, heggen en sloten. Door deze nieuwe onderwerpen kost het invullen van de vragenlijsten van de GO, het registreren van de grond en het aanvragen van subsidies meer tijd dan u gewend bent. Het is soms echt een puzzel. Ik adviseer u dan ook om hier echt de tijd voor te nemen. Zo voorkomt u fouten. 

Aandachtspunten bij de GO 2023 

Het nieuwe GLB zorgt voor meer aandachtspunten bij het invullen van de GO. Vragen die u uzelf kunt stellen zijn bijvoorbeeld: 

 • Ga ik voor ‘goud’ bij de eco-activiteiten?  
 • Staan alle landschapselementen goed op de kaart?  
 • Hoe zit het met de bufferstroken?  

Let ook op de regels voor mestpercelen. De oppervlakte van een perceel voor de mestwetgeving is vaak anders dan voor het GLB. Houd er ook rekening mee dat een perceel het hele kalenderjaar moet voldoen aan de subsidie-eisen. 

Het pachtcontract: afspraken over grond en landschapselementen 

Soms is het nodig om af te spreken wie een perceel mag opgeven voor mest en GLB. Bijvoorbeeld bij deelteelt. Dit is om te kunnen bewijzen dat u zeggenschap hebt over het beheer van de grond. Een belangrijk bewijsstuk is een pachtcontract. Bij het in gebruik nemen van grond horen tal van afspraken, niet alleen over de duur en de prijs. En hetzelfde geldt voor de landschapselementen die bij de grond horen, zoals sloten en bomen. Ik noem enkele aandachtspunten: 
 

 • Waar ligt de grens precies? Een kaartje is aan te bevelen. 
 • Van welke beteelbare oppervlakte gaan partijen uit? 
 • Is het blijvend grasland of mag het grasland gescheurd worden? 
 • Zijn er bijzonderheden in het gebruik, zoals bepaalde beheermaatregelen? 
 • Zijn er naast landbouwgrond ook andere oppervlaktes in gebruik, bijvoorbeeld sloten, beplantingen of andere landschapselementen? 
 • Hoe zit het met teeltvrije zones en bufferstroken bij de (droge) sloten? 
 • Wat moet er gebeuren als de grondgebruiker bijzondere inkomsten of nieuwe rechten krijgt? 
 • Als de begin- of einddatum van het pachtcontract binnen het kalenderjaar ligt: hoe blijft u voldoen aan de subsidie-eisen? 

Voorkeur voor een pachtcontract 

Veel grondeigenaren denken nog dat een simpele grondgebruiksverklaring voldoende is als ze grond uit gebruik geven. Dat zou zelfs beter zijn dan een pachtcontract, maar het tegendeel is waar. In zo’n verklaring ontbreken vrijwel alle afspraken die eigenaar en gebruiker maken, zoals hiervoor genoemd. Een kortdurend pachtcontract is de beste manier om alle afspraken over de grond en landschapselementen goed vast te leggen. Neem daar dus de tijd voor. 

Uw Flynth-adviseur helpt u graag 

Neemt u dit jaar grond in gebruik? Uw Flynth-adviseur helpt u graag met het opstellen van een waterdicht pachtcontract. In iedere fase kunt u op uw adviseur rekenen. Bij de keuzes die u vooraf maakt, het contract opstellen, en bij de verwerking in de administratie, zoals het bemestingsplan en registratie bij de RVO. Ook voor het sparren over en (ondersteuning bij) het invullen van de Gecombineerde Opgave en het vervolg daarop kunt u terecht bij uw Flynth-adviseur. Zo gaan we samen voor het beste resultaat

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: