Gevolgen van de WAB voor jonge werknemers

Gevolgen van de WAB voor jonge werknemers
Gepubliceerd: 24-02-2020, laatst gewijzigd: 26-02-2020

Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn sinds 1 januari een aantal regels rondom arbeidsovereenkomsten en ontslag veranderd. Maar wat zijn de gevolgen nu eigenlijk voor het werken met jonge werknemers? De WAB kent op een aantal specifieke bepalingen uitzonderingen voor jonge werknemers met een klein dienstverband (gemiddeld minder dan 12 uur per week).

Lage WW-premie tot 21 jaar

Door invoering van de WAB bestaan er twee WW-premies: een hoge en een lage. Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een vaste urenomvang betaalt u de lage WW-premie. In alle overige gevallen betaalt u de hoge WW-premie. Er is een uitzondering op deze regel voor werknemers met een klein dienstverband die jonger zijn dan 21 jaar. Voor hen mag u de lage WW-premie toepassen, ongeacht het type arbeidsovereenkomst. Deze uitzondering geldt ook voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

 

Transitievergoeding vanaf 18 jaar

Bij het beëindigen of niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst op uw initiatief heeft een werknemer recht op een transitievergoeding. Die wordt opgebouwd vanaf de eerste werkdag. Was de werknemer (deels) nog geen 18 jaar tijdens het dienstverband en had hij/zij een klein dienstverband? Dan telt de periode dat de werknemer nog geen 18 jaar was niet mee bij het berekenen van de hoogte van de transitievergoeding.

 

Ketenregeling vanaf 18 jaar

Als werkgever mag u een werknemer binnen een periode van drie jaar drie keer achter elkaar een tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbieden. Daarna is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verplicht. Voor werknemers onder de 18 jaar met een klein dienstverband werkt het iets anders. De ketenregeling treedt voor deze groep in werking op de dag waarop ze 18 jaar worden. De lopende arbeidsovereenkomst op die dag telt als de eerste arbeidsovereenkomst in de keten. Daarna mag u binnen drie jaar dus nog twee keer een tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbieden.
 

Regels oproepcontracten gelden ook voor jongere werknemers

De andere nieuwe regels binnen de WAB gelden wel voor jonge werknemers met een klein dienstverband. De oproep- en afzegtermijn kent dus geen uitzondering voor deze groep. Datzelfde geldt voor het aanbieden van een arbeidsovereenkomst met vaste arbeidsduur als een oproepkracht een jaar heeft gewerkt.

 

Onze experts helpen u graag!

Wilt u meer weten over het werken met jongeren? Of wilt u meer informatie over het voorkomen onnodige kosten binnen de WAB? Wij vertellen u graag meer. Neem contact op met een van onze adviseurs via info@flynth.nl of  (0)88 23 67 777.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel:

Gerelateerde artikelen

Judith Hagels

judith.hagels@flynth.nl