Praktijkverhaal

Geslaagde open dag tulpenbedrijf Van der Baan te Dirksland

Gepubliceerd: 16-04-2018, laatst gewijzigd: 16-04-2018

De firma J. van der Baan uit Dirksland is een tulpenteelt- en broeierijbedrijf. De broers Adrie en Arie hebben fors geïnvesteerd in de uitbreiding van hun bedrijf, met een focus op duurzaamheid. Er is gekozen voor een Groen Label kas, energiezuinige luchtbehandeling en recirculatie van bedrijfswater. Op vrijdag 13 april opende het bedrijf haar deuren voor publiek, ondernemers en adviseurs. De geslaagde open dag bood volop ruimte voor interessante gesprekken en nieuwe ideeën.

Project is voorbeeld voor de sector

Vertegenwoordigers van provincie Zuid-Holland en Waterschap Hollandse Delta hebben veel waardering voor de inzet van de ondernemers en adviseurs voor het innovatieve plan. “Voor de sector is het bedrijf een voorbeeld”, aldus Flynth adviseur Kees Poortvliet. Na de opening werd in kleine kring tussen ondernemers, Waterschap, provincie en KAVB uitgebreid gesproken over het project en ideeën voor soortgelijke projecten om de waterkwaliteit te verbeteren.

Unieke recirculatie van bedrijfswater

Opvallend onderdeel van de bedrijfsuitbreiding is het ‘Deltaplan Waterkwaliteit Van der Baan’. In dit project zijn actieve maatregelen genomen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen van het bedrijf te beperken en meer gebruik te maken van hemelwater en gezuiverd drainwater. Adrie en Arie leveren met dit project een bijdrage aan de ecologische functie van de watergangen nabij het bedrijf. Uitgangspunt van de broers is dat het nu eenmaal beter is om de regelgeving voor te blijven dan pas later te moeten investeren. Op het tulpenbedrijf zijn twee grote waterbassins geplaatst waar al het water uit de broeierij wordt gereinigd met ozon. Dit water kan vervolgens worden hergebruikt. Ook het water van het erf wordt in de bassins opgevangen en gereinigd met ozon en UV. Vervolgens mag dit ‘schone’ water geloosd worden op het oppervlaktewater.

Subsidie

Flynth adviseurs en accountants heeft de familie van der Baan begeleid bij dit unieke project en o.a. de EHG-subsidie en POP3-subsidie aanvragen verzorgd voor de recirculatie van bedrijfswater. Voor dit onderdeel is door de provincie Zuid-Holland subsidie verstrekt in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). Het team subsidieadvies van Flynth heeft deze ondernemer begeleid bij dit unieke project.

Mede mogelijk gemaakt door “Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77
Kees Poortvliet

Kees.Poortvliet@flynth.nl