Nieuws

Gebruik SABE regeling: Persoonlijk advies over bedrijfsovername

Gebruik SABE regeling: Persoonlijk advies over bedrijfsovername
Gepubliceerd: 21-05-2021, laatst gewijzigd: 15-03-2022

Begin dit jaar gaf het CBS aan dat op bijna twee derde van de melkveebedrijven een opvolger aanwezig is. Dat is anderhalf keer meer dan op een doorsnee landbouwbedrijf. Grote kans dus dat u hier ook mee te maken zal hebben. In dit artikel over bedrijfsovername gaan we dieper in op de aandachtspunten en waar u op moet letten.

SABE regeling

Vanaf 31 mei wordt de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) opengesteld. Hiermee kunt u een “voucher” krijgen ter waarde van 1.500 euro om te besteden aan advies of begeleiding bij het starten of overnemen van een agrarisch bedrijf. De voucher kan worden ingezet voor het maken van een haalbaarheidsonderzoek of overnameplan, of het bespreken van specifieke onderwerpen met een deskundige adviseur. Flynth beschikt over gekwalificeerde adviseurs om deze werkzaamheden voor u uit te voeren. Een mooi hulpmiddel voor een oriëntatie op de eventuele toekomstige bedrijfsovername.    

Goed en minder goed nieuws

Vanaf 2023 krijgen we te maken met het nieuwe GLB. Goed nieuws is de positieve aandacht hierin voor jonge boeren: lidstaten dienen 2 procent van het budget voor inkomenssteun aan jonge boeren te besteden.

Minder goed nieuws betreft de regeling voor bedrijfsopvolging en het schenkingsrecht (BOR of BOF): aan deze gunstige regeling wordt gesleuteld. Hierdoor is het niet zeker dat een bedrijf ook in de toekomst zonder schenkingsrecht te betalen, over kan naar de volgende generatie.

Vraag: zijn beide partijen ongeveer toe aan de bedrijfsovername, waarom dan langer wachten?    

Waarde boerderij versus rendement

Bedrijfsovername is nooit gemakkelijk geweest. Het blijft een lastig en ingrijpend proces. Ook vandaag de dag gaat het nog steeds om de balans tussen een redelijk pensioen voor de ouders én een goed begin voor de opvolger.

In de melkveehouderij is de gemiddelde melkproductieomvang in 20 jaar tijd verdubbeld, maar de grondprijs is drie keer zo hoog geworden. In dezelfde periode steeg de balanswaarde van de boerderij met 2 miljoen euro naar zo’n 3,5 miljoen euro. Dit gebeurde bij vrijwel ongewijzigde melkprijs en gestegen kosten. De waarde van de boerderij is hoog ten opzichte van het rendement dat via de bedrijfsexploitatie kan worden gemaakt. 

Communicatie en vertrouwen

Zowel de oudere generatie als de bedrijfsopvolger moeten nagaan wat de waarde en het rendement van het bedrijf voor hun posities betekent en voor de situatie van de andere kinderen. Normaal gesproken zal de bedrijfsopvolger de boerderij voor een lagere waarde overnemen of een deel een schenking is. Maar vandaag de dag zien we ouders vaker in een spagaat: het verschil tussen hun kinderen door een bedrijfsovername wordt ongewild groot. Communicatie over de wensen en belangen van de verschillende betrokkenen wordt niet altijd als makkelijk ervaren, maar is heel belangrijk. Hetzelfde geldt voor onderling vertrouwen.

Familieconvenant als hulpmiddel

Heeft u al een familieconvenant? Hierin wordt de onderlinge relatie tussen familieleden en hun relatie met het bedrijf en kapitaal weergegeven. Diverse zaken kunnen aan de orde komen, zoals visie op de toekomst en doelstellingen van het familiebedrijf, waarden en gedragsregels, eigendom en zeggenschap, loopbaan, leiding van het familiebedrijf, overleg, proces van overdracht en opvolging en informatie en besluitvorming binnen de familie. Vaak blijkt dit een nuttig hulpmiddel als aanvulling op het maatschap- of firmacontract.

Hoe is het geregeld?

In veel samenwerkingsovereenkomsten is of wordt opgenomen dat bij de bepaling van de overnameprijs wordt uitgegaan van de waarde van de grond in verpachte staat. Hoe staat dit in jullie situatie omschreven? Is dit nog passend en moet dit zo blijven? Een alternatief is om bijvoorbeeld uit te gaan van de waarde waarbij nog een lonende exploitatie mogelijk is. Ook is het nuttig om naar hele nieuwe of andere mogelijkheden voor de overname te zoeken. Bijvoorbeeld door hardop de vraag te stellen of zelfstandig ondernemerschap en volledig eigendom per se aan elkaar gekoppeld moeten blijven. Ook moet er nagegaan worden welke andere opties of aangepaste verdienmodellen er zijn.  

Valkuilen bij overname

 • Automatische” toetreding in samenwerking
 • Bedrijf of bedrijfsopvolger niet klaar voor overname
 • Onvoldoende aandacht emotionele aspecten
 • Ongelijk verwachtingspatroon
 • Proces geen tijd gunnen die het verdient
 • Geen overleg/uitleg broers en/of zussen

Tips voor goede communicatie:

 • Wees een OEN  (open, eerlijk en nieuwsgierig)
 • Laat OMA thuis (oordeel, mening, adviezen)
 • Neem ANNA mee (altijd navragen, nooit aannemen)
 • Gebruik LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen)
 • Denk op NIVEA (niet invullen voor een ander)

Conclusie

Al met al wordt u sterk geadviseerd om te overwegen om een bedrijfsovername liever eerder dan later te doorlopen. De geanticipeerde aanpassingen in het schenkingsrecht kunnen ervoor zorgen dat een bedrijfsovername een stuk minder gunstig wordt. Toch blijft het belangrijk om uw bedrijfsovername niet te overhaasten. Flynth kan u helpen wanneer u een bedrijfsovername overweegt. Hiervoor kunt u gebruik maken van de SABE regeling waarmee u tot 1.500 euro vergoed kunt krijgen op advies over bedrijfsovername.

Krijgt u binnenkort te maken met een bedrijfsovername? Flynth kan u persoonlijk advies geven over uw situatie. Neem vandaag nog contact op voor een intake gesprek!

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
Hans Scholte Senior Bedrijfskundig Adviseur bij Flynth Hans Scholte