Nieuws

Geboorteverlof voor partners: recht op vijf weken extra verlof vanaf 1 juli 2020

Geboorteverlof voor partners: recht op vijf weken extra verlof vanaf 1 juli 2020
Gepubliceerd: 29-06-2020, laatst gewijzigd: 30-06-2020

Voorheen kregen partners na de geboorte van hun baby twee dagen verlof: één dag voor de bevalling en één dag om aangifte bij de gemeente te doen. Maar daarmee zit de taak als partner er natuurlijk nog niet op. Daarom is de Wet WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) aangenomen in 2018. Het geboorteverlof voor partners is met deze wet al eerder uitgebreid naar één keer een werkweek. Dit moet binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen. Als werkgever betaalt u het loon gedurende dit verlof volledig door. Per 1 juli 2020 wordt dit geboorteverlof nog verder verruimd met maximaal vijf(werk)weken. In dit artikel leest u wat de voorwaarden en gevolgen zijn van dit verlof.           

Wanneer heeft een werknemer recht op geboorteverlof?
Het geboorteverlof is bedoeld voor werknemers in loondienst. Om in aanmerking te komen moet de werknemer de partner zijn van de moeder van het kind. Dit is het geval als de werknemer met de moeder van het kind is gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft of als zij samenwonen. Daarnaast wordt de werknemer als partner gezien wanneer hij of zij het kind erkent.

Het opnemen van het geboorteverlof
De werknemer die als partner wordt aangemerkt, kan het extra geboorteverlof opnemen wanneer de baby op of na 1 juli 2020 wordt geboren. Hierbij wordt eerst het geboorteverlof van een week opgenomen. De vijf extra weken geboorteverlof kan de werknemer vervolgens opnemen binnen zes maanden na de geboorte.

Het aanvragen van het geboorteverlof
De werknemer dient minstens vier weken van tevoren aan u als werkgever door te geven wanneer hij dit geboorteverlof wil opnemen. Dit kan een aaneengesloten periode zijn, maar het verlof kan ook verspreid worden opgenomen in de zes maanden na de geboorte. U mag het aanvullend geboorteverlof niet weigeren. Wel kunt u de periode van het verlof in overleg met de werknemer wijzigen als sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Het geboorteverlof vraagt u bij het UWV aan voor uw werknemer. Dit kunt u doen via het Werkgeversportaal. Let op: u heeft hiervoor eHerkenning nodig.

Inkomen tijdens het geboorteverlof   
Tijdens het geboorteverlof heeft uw werknemer recht op een uitkering van maximaal 70% van zijn of haar dagloon. U kunt deze uitkering aan u laten overmaken of rechtstreeks naar de werknemer. U kunt er vrijwillig voor kiezen om de uitkering aan te vullen tot 100% van het loon van de werknemer. Het is verstandig om dit vast te leggen in de arbeidsovereenkomst of in het personeelshandboek. Daarnaast kunt u op grond van de cao worden verplicht om het inkomen aan te vullen.
 

Wat u als werkgever alvast kunt regelen
Als deze situatie zich voor gaat doen adviseren wij u om zowel de doorbetaling van het loon als de opname van het extra geboorteverlof in een (aanvraag)formulier vast te leggen. Hiermee legt u duidelijk de gemaakte afspraken vast en weet de werknemer waarvoor hij tekent, waardoor discussies achteraf voorkomen (kunnen) worden. Het formulier kunnen wij op uw verzoek voor u opstellen. Hulp nodig? Neem gerust contact met ons op hradvies@flynth.nl
 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Sophie van Mil

sophie.vanmil@flynth.nl