My Flynth
Blog

Fosfaatrechten nieuwe horde voor melkveehouders

Gepubliceerd: 20-04-2017, laatst gewijzigd: 20-04-2017

Invoering van de fosfaatrechten betekent dat er vanaf 2018 – opnieuw - veel verandert voor melkveehouders. Vanaf dan gelden er nieuwe wetten en regels. Die nieuwe regelgeving is veelomvattend en complex. Hoe zit deze nu exact in elkaar, wat betekent het voor uw onderneming en welke maatregelen kunt u nemen om uw melkveebedrijf zo optimaal mogelijk in te richten? Jan Breembroek is vakdirecteur Agro Advies bij Flynth en vertelt u er alles over in het artikel dat hij schreef voor het Land- en Tuinbouwbulletin.

Vanaf 2018 moet elke melkveehouder terug naar het niveau van 2 juli 2015 of nog fors lager, tot 8 procent onder het niveau van 2 juli 2015. Toename van fosfaatproductie mag alleen als u rechten verwerft. Het gevolg van de invoering van fosfaatrechten zal tweeledig zijn:

  • Ten eerste gaan melkveehouders op zoek naar mogelijkheden om binnen het aantal toegekende fosfaatrechten de melkproductie te optimaliseren.
  • Ten tweede zal er een markt ontstaan van vraag en aanbod van fosfaatrechten. De waarde van het fosfaatrecht zal naar verwachting flink oplopen omdat het een beperkende productiefactor wordt.

De belangrijkste wetten: wat zeggen ze?

Vanaf 2018 zijn melkveehouders gebonden aan een aantal nieuwe wetten. De belangrijkste zijn de Meststoffenwet, inclusief het stelsel van fosfaatrechten en de AMvB grondgebonden groei.

1. Meststoffenwet

Regelt hoeveel mest er op de eigen grond mag worden aangewend. Is er meer mest dan op het eigen land mag worden aangewend? Dan moet de overige mest worden afgevoerd, soms nog met extra eisen voor mestverwerking. Dat betekent extra kosten voor melkveehouders die onvoldoende grond hebben voor hun eigen mest.

2. Stelsel van fosfaatrechten

Regelt dat uitbreiding van het aantal dieren slechts mag als de melkveehouder daarvoor (diergebonden) fosfaatrechten heeft. In de Meststoffenwet is al vastgelegd hoeveel fosfaat een dier produceert. Dat is afhankelijk van de leeftijd van dieren en van het melkproductieniveau.

3. AMvB grondgebonden groei

Stelt voorwaarden aan de groei van het melkveebedrijf. Hoe hoger de huidige mestproductie per hectare land, des te meer extra grond moet worden verworven bij uitbreiding van dieren.

Eén escape: efficiencyverbetering

Uitgaande van een bedrijfsstrategie waarbij de fosfaatproductie gaat toenemen, zullen investeringen in fosfaatrechten en eventuele economische gevolgen door verwerving van grond en mestafzet/-verwerking aan de orde zijn. Echter, er is één escape voor melkveehouders, en dat is efficiencyverbetering.

Lees het hele artikel

In zijn artikel gaat Jan Breembroek uitgebreid in op de bedrijfseconomische aspecten van de Fosfaatwetgeving, de gevolgen, mogelijke bedrijfsstrategieën voor melkveehouders én de kansen die efficiencyverbetering biedt. 

Lees hier het hele artikel.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Jan Breembroek

Jan.Breembroek@flynth.nl