Flynth ontwikkelt visiedocument visserijsector: samen meer innovatiekracht

 
Flynth ontwikkelt visiedocument visserijsector: samen meer innovatiekracht
Gepubliceerd: 24-03-2023, laatst gewijzigd: 27-03-2023

De Nederlandse kottervloot verkeert in zeer zwaar weer. De overheid dringt aan op innovatie om te overleven en dat brengt grote uitdagingen voor de visserijsector met zich mee. Flynth heeft de maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen om samen met stakeholders in de sector een praktische en toekomstbestendige sectorvisie te ontwikkelen. Om innovatiekracht binnen de sector te vergroten. ‘De complexe omstandigheden vragen om een eenduidige toekomstvisie,’ aldus Auke Hoefnagel, clusterdirecteur Flynth.

De moeilijke omstandigheden voor de visserij worden voor een groot deel veroorzaakt door blijvende veranderingen, legt Auke Hoefnagel uit. ‘De Brexit veranderde het gebied waarin Nederlandse vissers actief mogen zijn. En door de aanleg van windmolenparken en de instelling van natuurreservaten wordt het vangstgebied van Nederlandse kottervissers nog verder beperkt. De druk om minder energie te gebruiken en het verbod op pulsvisserij maken het nog complexer voor vissers om langdurig succesvol te ondernemen.’

De overheid treedt steeds dwingender op, maar remt tegelijkertijd de beschikbaarheid van fondsen die de innovaties kunnen bevorderen. Maritiem bedrijfsadviseur van Flynth Rob Barkel sprak met Minister Piet Adema van LNV over samenwerken en innoveren in de sector tijdens zijn bezoek aan ROC Friesche Poort op Urk.

Verdienmodellen uitgehold

De individuele ondernemers, vaak familiebedrijven, moeten inmiddels keuzes maken. Stoppen en gebruikmaken van een saneringsregeling, bijvoorbeeld. Of doorgaan en kiezen voor een duurzaam nieuw verdienmodel, waar vaak een grote investering voor nodig is. ‘De overheid treedt steeds dwingender op, maar remt tegelijkertijd de beschikbaarheid van fondsen die de innovaties kunnen bevorderen. De overheid is ook van plan om de vangstrechten naar zich toe te trekken en los te koppelen van het individuele systeem dat in het verleden is overeengekomen. Hierdoor worden bestaande verdienmodellen nog meer uitgehold.’

Innovaties voor rendabele bedrijfsvoering

In de Innovatieagenda 2022-2030 Duurzame kottervisserij op de Noordzee wijst de overheid vier gebieden aan waarin de visserijsector zichzelf opnieuw moet uitvinden: de ontwikkeling van triple-zero-kotters, visserijtechnieken die bodemberoering overbodig maken, samenwerking met medegebruikers op de Noordzee en vernieuwd ondernemerschap. Om de innovatiekracht te vergroten, heeft Flynth vanuit haar betrokkenheid met de lokale gemeenschap op Urk het initiatief genomen om met stakeholders in de visserijsector een praktische en toekomstbestendige sectorvisie te ontwikkelen. Want, legt Hoefnagel uit. ‘Om innovaties te laten slagen, is bereidheid en samenwerking vanuit de sector essentieel.’

Stilzitten is geen optie

In de vorm van desktopstudies en peilingen onder eigen klanten, kreeg Flynth al inzicht in de bereidheid om te innoveren. De eerste conclusies: stilzitten is geen optie. Dat werd ook bevestigd in gesprekken met banken en vertegenwoordigers van de visserijgemeenschappen. ‘De noodzaak voor innovatieve samenwerkingsverbanden wordt erkend. Ook de behoefte aan een eenduidig en praktisch toepasbare toekomstvisie kwam duidelijk naar voren.’

Buiten gebaande paden

Hoefnagel: ‘Zoals ook in de innovatieagenda als uitgangspunt wordt gesteld, gaan we bij de ontwikkeling van de sectorvisie niet op voorhand al uit van bestaande technieken, methodes, partijen en structuren. We kijken met een open blik naar oplossingsrichtingen. Dat begint bij het formuleren van een stip op de horizon, samen met alle stakeholders binnen de sector. Hoe zien we de wereld van 2030 voor ons? Hoe kunnen we in de toekomst eiwitrijk voedsel zoals vis, garnalen en schelpdieren uit de zee oogsten? Welke technologieën zijn daarvoor nodig, wat zijn de belangrijkste opbrengsten- en kostendrivers en hoe kan voldaan worden aan een zero-emissie schip en selectieve vangsttechnieken? Om toe te werken naar een duurzame toekomst voor de ondernemers in de visserij, moeten we buiten de gebaande paden nadenken over de visserijsector.’

Financiële steun van de gemeente Urk

Met financiële steun van de gemeente Urk gaat Flynth nu samen met alle betrokkenen aan de slag om een verdere inventarisatie uit te voeren. Dat doen ze in de vorm van gespreksrondes, waarin vier innovatiethema’s centraal staan: ondernemerschap, organisatie en samenwerken, technologie en financiën. ‘In de gespreksrondes maken we met ondernemers uit de visserij, visverwerkers, groothandels en toeleveranciers, (lokale) overheden, banken en andere stakeholders inzichtelijk hoe groot het draagvlak precies is. En verkennen we mogelijke nieuwe vormen van ondernemen. Van daaruit gaan we op zoek naar passende oplossingsrichtingen.’ De volgende stap? ‘Nieuwe en grotere samenwerkingsverbanden creëren. Daarmee zorgen we voor nog meer draagvlak én innovatiekracht.’

Meer weten of deelnemen?

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van het visiedocument voor de visserijsector? Of deelnemen aan de gespreksrondes? Neem contact op met uw adviseur of vul onderstaand contactformulier in.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: