My Flynth
Nieuws

Flynth levert graag een bijdrage aan toekomstvisie LNV ‘Nederland als koploper in kringlooplandbouw’

Gepubliceerd: 12-09-2018, laatst gewijzigd: 19-12-2018

Met veel enthousiasme hebben wij kennis genomen van de op  8 september 2018 gelanceerde visie van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  LNV biedt hiermee duidelijke handvatten voor een toekomstbestendige sector.

Dat het Nederlandse agrocomplex voor uitdagingen staat die niet alleen op het erf van boer en tuinder kunnen worden opgelost, is voor Flynth en haar agrarische klanten niet nieuw. Maar dat het ministerie nu ook de maatschappelijke en ecologische knelpunten voor de vooruitgang expliciet benoemt, zal alle actoren in de sector sterken in hun gezamenlijke ambities. De visie gaat heel concreet in op alle sectoren die actief zijn in de voedselproductie: landbouw, tuinbouw en visserij. In al die sectoren is Flynth actief als dienstverlener en als adviseur, maar ook als organisatie die zich actief opstelt gericht op duurzaamheid en kringlooplandbouw. Uiteraard wordt het bedrijfsleven primair verantwoordelijk gehouden voor de transitie naar een kringlooplandbouw, maar de overheid wil daarbij doelgericht faciliteren en sturen. Ook consumenten zullen een grotere mate van betrokkenheid gaan krijgen in ons voedselproductiesysteem. Gesloten kringlopen, natuur-inclusieve productie, het tegengaan van verspilling en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen voor agrarische ondernemers zijn speerpunten richting 2030 in de visie van LNV. In de visie geeft de overheid aan te streven naar passende regelgeving zodat meer ruimte ontstaat voor kleinschalig geproduceerde streekproducten. Dat kan ruimte bieden voor innovaties en vernieuwingen en wellicht ook voor instromers, nieuwe ondernemers in food- en agrisector.

Als het agrocomplex in staat is om met de hoogwaardige kennisinfrastructuur en technologische voorsprong de kringlooplandbouw in Nederland te realiseren, zal zij met die kennis ook wereldwijd een voortrekkersrol  kunnen gaan vervullen met het voeden van megasteden. En ook mondiale samenwerking gericht op kringlooplandbouw kan weer een verdienmodel op zich zijn voor het agrocomplex. Voldoende kansen dus om de toekomst met vertrouwen in te gaan. Flynth onderschrijft de visie van LNV volledig en zal zich voor de volle honderd procent inzetten om haar steentje bij te dragen aan een toekomstbestendige agrosector. Zo leveren we graag een bijdrage aan de eerste stap die de overheid medio 2019 gaat zetten: afspraken maken over de resultaten die de komende jaren bereikt moeten worden.

Lees hier de visie van LNV

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Frank Hollaar

Frank.Hollaar@flynth.nl