Flynth in gesprek over samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang

 
Flynth in gesprek over samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang
Gepubliceerd: 30-01-2023, laatst gewijzigd: 12-05-2024

Onderwijsspecialisten van Flynth gaven tijdens een rondetafelgesprek op donderdag 26 januari antwoorden op vraagstukken over de samenwerking van kinderopvang en het (primair) onderwijs. Sprekers Ber van Zanen, Cynthia Roos-Kempers, Arthur van der Have en Sandra van der Veer gingen in Driebergen in gesprek met branchedeskundigen, waaronder het Ministerie van OCW, controllers, bestuurders en toezichthouders uit de onderwijsbranche. Zij inspireerden deelnemers op een actieve manier, daagden ze uit met stellingen en bespraken ideeën en oplossingen.  

Samenwerkingen tussen het (primair) onderwijs en kinderopvang zijn innovaties waar veel aandacht voor is. Helaas worden deze samenwerkingen vaak bemoeilijkt door verouderde wet- en  verslaggevingsregelgeving. Hierdoor lopen integratie en vernieuwing, wat voor kinderen en medewerkers juist zo belangrijk is, ongewenst vertraging op. De experts van Flynth en de branchedeskundigen bespraken tijdens de rondetafel de mogelijkheden rondom deze en andere integratievraagstukken. 

Sprekers

  • Arthur van der Have - extern accountant en sectorleider onderwijs bij Flynth. 
  • Sandra van der Veer - extern accountant bij Flynth. 
  • Cynthia Roos-Kempers - adviseur & trainer integrale medezeggenschap in de kinderopvang en het onderwijs. Ambassadeur van de Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK)  
  • Ber van Zanen - manager Jaarverslaggeving binnen de directie Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van OCW en plaatsvervangend afdelingshoofd Begroting en Control. 

Bovenstaande sprekers en de aanwezige specialisten bespraken onder andere de problematiek rondom de integratie, wat sturen op vertrouwen betekent en de manier waarop verantwoording plaats moet vinden op interactieve wijze. Zij behandelden stellingen als: 

  • een geconsolideerde jaarrekening geeft geen getrouw beeld van de financiële positie van de organisatie, als de verantwoording richting de Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van OCW moet worden gebruikt; 
  • een geconsolideerde jaarrekening geeft meer inzicht; 
  • een geconsolideerde jaarrekening gaat in tegen het dwingend recht in het jaarrekeningenrecht met betrekking tot de eis van een getrouw beeld. 

Belangrijkste conclusies

De aanwezigen kwamen tijdens het rondetafelgesprek tot de volgende drie voornaamste conclusies: 

  • verouderde wet- en regelgeving zijn belemmerende factoren; 
  • het belang van de harmonisatie van verschillen in de verslaggeving en vereisten is nodig om innovatie en samenwerking mogelijk te maken;
  • een uniform bestuursverslag voor kinderopvang- en onderwijsorganisaties is onder voorwaarden mogelijk.

Waardering

We kijken terug op een geslaagd event! ‘Heel dankbaar voor een tof team van deelnemers waarmee we dit werk kunnen doen’, aldus Sandra van der Veer. Door de interactieve werkwijze ontstond er een open discussie tussen de deelnemers waardoor wij vlijmscherpe inzichten hebben gekregen die de branche vooruithelpen. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: