My Flynth
Tip

Financiële problemen werknemers: welke impact heeft dat op uw bedrijf?

Gepubliceerd: 08-03-2019, laatst gewijzigd: 12-03-2019

Regelmatig krijgen wij vragen van ondernemers over werknemers met schulden. Veel ondernemers / werkgevers komen hiermee in aanraking. Volgens het Nibud heeft zelfs 62% van de werkgevers te maken met personeel in financiële problemen.

Voorkom hoge kosten

Financiële problemen bij werknemers kunnen er toe leiden dat zij minder goed presteren, last krijgen van stress of zelfs helemaal uitvallen en langdurig verzuimen. Dit leidt tot hoge kosten voor de werkgever. Te denken valt aan kosten voor het verwerken van loonbeslagen, productieverlies, afwezigheid door ziekte en re-integratiekosten. Dit bij elkaar kan al gauw duizenden euro’s per jaar bedragen.

Als werkgever kunt u er moeilijk voor zorgen dat een werknemer niet in de schulden komt. Maar een werknemer is wel te helpen als hij of zij in de problemen is gekomen. Tijdig helpen kan voorkomen dat het probleem nog groter wordt.

Voorbeeld

Werknemers met financiële problemen nemen vaak bewust geen aanvullende zorgverzekering meer om kosten te drukken. Op het moment dat zij ziek worden en behandeling nodig hebben, is daar geen geld voor. Hierdoor duurt het herstel vaak onnodig langer en zal er langer sprake zijn van ziekteverzuim.  Als werkgever kunt u er voor kiezen om een deel van deze kosten voor uw rekening te nemen. Dat kan meteen zorgen voor een nieuw dilemma: als u voor de ene werknemer een vergoeding betaalt, zal een andere werknemer dit ook verwachten. Belangrijk is om dit te voorkomen en hier van te voren duidelijke afspraken (bedrijfsbeleid) over te maken.

Herkennen van problemen

Vaak worden de financiële problemen van een werknemer pas zichtbaar voor de werkgever op het moment dat er een loonbeslag binnen komt. Of als de werknemer om een voorschot van de salarisbetaling vraagt of aan u vraagt of hij een lening kan krijgen. Maar regelmatig – al dan niet langdurig - verzuimen kan ook een signaal zijn.

Een paar tips over wat u kunt doen

De werknemer is natuurlijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen financiële positie, maar op het moment dat er signalen zijn dat de werknemer financiële problemen heeft is het belangrijk om deze niet te negeren.

Er zijn verschillende manieren om uw werknemer begeleiding te bieden bij zijn problemen.

1. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de werknemer weet bij wie hij terecht kan om over zijn problemen te praten en welke hulpmiddelen er geboden kunnen worden. De arbodienst is er daar een van. Het arbeidsomstandighedenspreekuur met een bedrijfsarts – wat als een wettelijke verplichting in de Arbowet is opgenomen – is er daar een van. Een medewerker hoeft niet ziek te zijn om daar gebruik van te kunnen maken.

2. Schakel tijdig een P&O medewerker binnen de organisatie in of u kunt als werkgever de rol van begeleider op u nemen. 

3. Ook de HR adviseurs van Flynth kunnen u en uw medewerker adviseren en begeleiden. Als het maar duidelijk is dat ze terecht kunnen bij iemand die ze kan helpen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe u uw werknemer kunt helpen? Neem contact op met uw adviseur of direct met Sandra Janmaat via mail: hradvies@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 7309

Bron: sazas.nl

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 73 09
Sandra Janmaat

Sandra.Janmaat@flynth.nl