Eindejaarstips

Eindejaarstips: de drie belangrijkste tips voor u op een rij

Gepubliceerd: 18-11-2019, laatst gewijzigd: 21-11-2019

Voorkom verliesverdamping

Of u nu uw onderneming uitoefent in de sfeer van de inkomstenbelasting (IB) of, via een BV, in de sfeer van de vennootschapsbelasting. In beide gevallen moet u er mee rekening houden dat verliezen niet onbeperkt verrekenbaar zijn. Voor de inkomstenbelasting geldt dat u een verlies maar maximaal drie jaar terug en maximaal negen jaar vooruit kunt wentelen. Drijft u uw onderneming via een BV, dan kan de BV een verlies slechts voor maximaal een jaar terug en maximaal zes jaar vooruit wentelen. Voor verliezen van vóór 2019 geldt nog een termijn van negen jaar.

Bent u IB ondernemer en heeft u in 2010 een fiscaal verlies geleden maar dit nog niet volledig verrekend? Of drijft u uw onderneming via een BV en heeft de BV nog een te verrekenen verlies uit 2010. Doe dan dit jaar niet te veel aan fiscaal winstuitstel. U zou eventueel een fiscale boekwinst op een bedrijfsmiddel kunnen laten vrijvallen, of een vorming van een voorziening voor bijvoorbeeld groot onderhoud achterwege laten. Ook kunt u proberen om bepaalde transacties nog dit jaar af te sluiten om zodoende het resultaat nog in 2019 te laten vallen. Als IB-ondernemer kunt u daarnaast eventueel afzien van een dotatie aan de oudedagsreserve. Een BV zou er zo mogelijk voor kunnen kiezen om bedrijfsmiddelen met stille reserves te verkopen aan een gelieerde vennootschap. Kortom, er zijn diverse mogelijkheden. Bespreek deze met uw Flynth adviseur.

Koop nog vóór 1 januari 2020 uw PEB af of zet deze om in een oudedagsverplichting

Heeft u als dga in 2019 nog pensioen in eigen beheer (PEB)? En wilt u na lang wikken en wegen dit PEB toch afkopen? Wacht daar dan niet langer mee, want 2019 is het laatste jaar waarin u nog een fiscale korting bij deze afkoop mag toepassen! U mag namelijk in 2019 op de belaste afkoopwaarde een vermindering toepassen van 19,5% van de fiscale balanswaarde van de corresponderende verplichting bij de pensioen-B.V. Daarbij geldt dat de fiscale balanswaarde hoogstens gelijk is aan de waarde van de verplichting aan het einde van het boekjaar dat in 2015 eindigde. Het verschil tussen de fiscale balanswaarde ultimo 2015 en de fiscale balanswaarde per heden koopt u dan zonder korting af.

Let op! U kunt het PEB alleen afkopen met toestemming van uw (ex-)partner. Bespreek daarom uw voornemen om af te kopen eerst met uw (ex-)partner. Aangezien de (ex-)partner ook het recht op bepaalde aanspraken verliest, moet deze daarvoor worden gecompenseerd. De belastingdienst zal anders aannemen dat er een schenking heeft plaatsgevonden.

Als u uw pensioen in eigen beheer (PEB) niet wilt afkopen, kunt u dit jaar nog besluiten om dit pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). In 2020 komt ook deze mogelijkheid te vervallen! Voor het omzetten van een PEB heeft u overigens ook de toestemming van uw (ex)-partner nodig. Bespreek dus tijdig met hem of haar uw voornemen om het PEB om te zetten in een ODV.

Let op! Heeft u uw PEB eenmaal omgezet in een ODV, dan moet u voor het oprenten in beginsel de marktrente hanteren. Deze bedraagt voor 2019 0,269%; dat is dus nagenoeg te verwaarlozen.

Betaal nog in 2019 lijfrentepremie

Mocht u te maken hebben met een pensioengat, dan kunt u overwegen om een lijfrente af te sluiten. De lijfrentepremies zijn bovendien binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar. De aftrek van lijfrentepremie is in eerste instantie beperkt tot de zogeheten jaarruimte. Daarnaast is de premie alleen aftrekbaar als u deze ook daadwerkelijk heeft betaald in het jaar waarin u haar wilt aftrekken. Zorg er daarom voor dat u de lijfrentepremie uiterlijk 31 december 2019 heeft betaald.

Tip Stel, u heeft in de afgelopen vijf jaar lijfrentepremies betaald, maar vergeten om deze inkomstenbelasting op te geven in uw aangifte. Bovendien staat de desbetreffende aangifte al onherroepelijk vast. In dat geval kunt u een verzoek om ambtshalve vermindering indienen bij de inspecteur. U moet dan kunnen bewijzen dat u de betaalde premie niet heeft afgetrokken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met kopieën van uw aangifte en de aanslag over de betreffende jaren.

Tip. Bij geheel of gedeeltelijke staking kunt u voor de vrijval van de FOR en/of de stakingswinst ook een lijfrente bedingen. Daarvoor gelden andere maximale bedragen en een verlengde termijn. Overleg hierover met uw adviseur.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Peter Furer

peter.furer@flynth.nl