My Flynth
Nieuws

Eigenrisicodrager voor de WGA? En wilt u dit blijven?

Gepubliceerd: 10-11-2016, laatst gewijzigd: 24-11-2016

Werkgevers die nu al eigenrisicodrager voor de WGA zijn en die dit ook per 1 januari 2017 willen blijven (voor zowel tijdelijke als vaste werknemers) moeten vòòr 31 december 2016 een nieuwe garantieverklaring opsturen naar de Belastingdienst.
Als deze garantieverklaring niet ontvangen is voor die tijd, dan eindigt het eigenrisicodragerschap voor de WGA per 1 januari 2017. Deze termijnen worden strikt gehanteerd.

Er komt één WGA-risico

Om in aanmerking te komen voor eigenrisicodragerschap moeten werkgevers een schriftelijke garantie aan de Belastingdienst overleggen waaruit blijkt dat een bank of verzekeraar garant staat voor eventuele door de werkgever niet nagekomen verplichtingen. Nu er één WGA-risico komt en de WGA-vast en de WGA-flex dus worden samengevoegd, betekent dit ook dat er één garantiestelling nodig is die het gehele WGA-risico dekt. De huidige garantieverklaring voor alleen het vaste personeel voldoet na 31 december 2016 niet meer.

De Belastingdienst heeft in juli van dit jaar deze brief verstuurd aan werkgevers die op dit moment eigenrisicodrager zijn voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

Wilt u meer weten over het eigenrisicodragerschap voor de WGA en ZW? In dit artikel leest u meer hierover.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail arbeidszaken@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Helma van Gelsdorp

Helma.vanGelsdorp@flynth.nl