Nieuws

EG subsidie voor de glastuinbouw in 2022

EG subsidie voor de glastuinbouw in 2022
Gepubliceerd: 17-02-2022, laatst gewijzigd: 15-04-2022

De subsidieregeling Investeringen in Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) gaat op 19 april 2022 weer open. De subsidie bedraagt bij deze regeling maximaal 25% van de kwalificerende kosten. Daarbij verschilt het maximale subsidiebedrag per investering. U heeft tot en met 30 juni 2022 de tijd om een aanvraag in te dienen.

De openstelling van de regeling is nog niet gepubliceerd in de Staatscourant. De verwachting is echter dat er weinig wijzigingen optreden t.o.v. de openstelling van 2021.

Subsidiabele investeringen

Subsidie kan naar verwachting worden aangevraagd voor investeringen in: 

 • Tweede energiescherm (maximale subsidie: € 250.000)                         
 • Aansluiting op warmtenetwerk of -cluster  (o.a. aardwarmte, warmteleiding) (maximale subsidie: € 150.000) 
 • Aansluiting op een biogas- of kooldioxide-netwerk of -cluster (o.a. OCAP) (maximale subsidie: € 50.000) 
 •  full LED (maximale subsidie: € 500.000)
 • luchtbehandelingssysteem (maximale subsidie: € 375.000)  
 • hogedrukverneveling (maximale subsidie: € 100.000)
 • energiescherm incl. ophogen kas en diffuus glas met 2-zijdig AR-coating (maximale subsidie: € 500.000)

Daarnaast is voor een aantal investeringen een maximaal subsidiabel bedrag per vierkante meter kasoppervlak van toepassing. 

Voor o.a. de LED belichting worden onderstaande specifieke eisen aan het lichtspectrum en het vermogen gesteld:

 • het totaal geïnstalleerd vermogen aan LED-belichting (nieuw + reeds aanwezig) mag niet meer dan 80% van het in onderstaande tabel opgenomen vermogen van SON-T voor het gewas zijn; 
 • de specifieke lichtstroom moet groter of gelijk aan 2,50 micromol fotonen per seconde per Watt zijn; 
 • het lichtspectrum bevat maximaal 10% licht met een golflengte van 400–500 nm en minimaal 5% licht met een golflengte van 500–600 nm;  
 • de installatie van de vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED-belichting in bestaande kassen mag niet leiden tot een hoger geïnstalleerd lichtvermogen in de desbetreffende kas;  
 • binnen vijf jaar na het verlenen van de subsidie wordt het geïnstalleerde lichtvermogen in de desbetreffende kas niet verhoogd.  

Wat zijn de voorwaarden voor de EG subsidie? 

Bij de aanvraag van deze subsidieregeling moet een opdrachtbevestiging worden bijgevoegd. In deze opdracht dient een ontbindende voorwaarde te zijn opgenomen. Namelijk dat de overeenkomst wordt ontbonden wanneer de subsidie niet wordt toegewezen. Daarnaast dienen de technische specificaties van de investeringen in de opdracht te zijn opgenomen. De installatiekosten komen ook voor de subsidie in aanmerking. De opdracht mag worden uitbesteed zodra de regeling in de Staatscourant is gepubliceerd. 

Het beschikbare budget aan subsidie is 25 miljoen. 

Wordt de subsidie toegekend, dan heeft u 2,5 jaar de tijd om de investering te realiseren. 

Houdt u er rekening dat u alleen voor subsidie in aanmerking kan komen wanneer u uw gecombineerde opgave en CO2-emissie aangifte heeft ingediend! 

Bij subsidiebedragen boven de € 125.000 wordt bij de vaststelling van de subsidie, nadat de investering is gerealiseerd, een controleverklaring van de accountant vereist. 

Wilt u meer weten over deze of andere subsidieregelingen? Neem contact met ons op via onderstaande button. 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
Marianne van der Spek - van Hof Senior Subsidieadviseur bij Flynth Marianne van der Spek - van Hof