Eerste jaar eco-premie: wat is de tussenstand?

 
Eerste jaar eco-premie: wat is de tussenstand?
Gepubliceerd: 27-07-2023, laatst gewijzigd: 06-02-2024

De adviseurs van Flynth hebben de afgelopen periode vele Gecombineerde Opgaves ingediend en advies gegeven over het nieuwe GLB. Nu is het tijd om de balans op te maken. De eco-regeling speelt een belangrijke rol bij het verduurzamen van uw agrarische onderneming. In dit artikel nemen wij u mee in onze bevindingen over de afgelopen periode. 

Aanvraag eco-premie 

Volgens RVO vraagt tachtig procent van de bedrijven die basispremie aanvragen ook eco-premie aan. Deze resultaten komen overeen met de cijfers die wij binnen Flynth zien. Opvallend is dat maar liefst 96 procent van de melkveehouders eco-premie aanvraagt, terwijl dit percentage onder fruittelers op 90 procent ligt. Bij overige veehouderijen en akkerbouwers ligt dat aandeel op circa tachtig procent. Voor vollegrondsgroenteteelt en bollenteelt is de eco-regeling meestal minder interessant. Slechts respectievelijk twintig procent en zes procent van de bedrijven in die sectoren vraagt een eco-premie aan. 

Zeker bij bollentelers en vollegrondsgroentetelers zien we ondernemers die door hun bouwplan onvoldoende in de gelegenheid zijn om punten te halen. Een gespecialiseerde bollenteler kan met zijn bouwplan simpelweg niet aan voldoende punten komen. 

Binnen elke sector hebben we gekeken naar de nagestreefde eco-medailles brons, zilver en goud. Uit onze analyse blijkt dat meer dan de helft van de eco-aanvragen van melkveebedrijven in de categorie zilver valt. Akkerbouwers scoren het vaakst in categorie goud, in iets minder dan de helft van de opgaves. Een interessante waarneming is dat zowel bij melkveehouders als bij overige veehouderijen en akkerbouwers, de grotere bedrijven vaker streven naar het hoogste niveau, goud. Binnen de overige sectoren is die verdeling over de verschillende eco-niveaus evenrediger. 

Budget eco-premie 

Op basis van de ingediende aanvragen door Flynth is er een gemiddelde aanvraag van ruim 100 euro eco-premie per hectare ingediend. Hierbij geldt wel dat er bij het indienen van de Gecombineerde Opgave (GO) ‘hoog’ ingezet moet worden. Met andere woorden: gedurende het seizoen kunt u eco-maatregelen op percelen laten vervallen, als blijkt dat uitvoering hiervan niet lukt of niet gewenst is. Bijvoorbeeld door het vroeg rooien van rooigewassen. 

Afschalen mogelijk 

Afschalen van eco-maatregelen kan, opschalen niet. Door het afschalen valt een bedrijf terug in de behaalde eco-waarde. Een gevolg hiervan is wellicht dat ook de beoogde eco-medaille niet wordt behaald. Hierdoor valt de premie per hectare lager uit. Een terugval van zilver naar brons betekent geen honderd euro, maar zestig euro eco-premie per hectare.  

Als er voldoende marge in eco-waarde is binnen het beoogde eco-niveau, hoeft afschaling echter niet altijd te betekenen dat dit daadwerkelijk minder eco-premie oplevert. Stel dat door afschaling twintig procent van de bedrijven een eco-niveau terugvalt, oftewel: goud wordt zilver, zilver wordt brons of brons wordt alleen basispremie. Dan heeft dat effect op de definitief in te dienen aanvraag. De eerder genoemde honderd euro per hectare valt dan een paar euro lager uit. Ook als er diverse bedrijven terugvallen in eco-niveau ten opzichte van de aanvraag, komt het totaal aangevraagde bedrag aan eco-premie mogelijk boven het beschikbare budget uit. In dat geval zou een korting op de eco-premie niet ondenkbaar zijn.  

Teleurstelling ligt op de loer 

Veel agrarisch ondernemers waren voornemens gebruik te maken van de eco-regeling. Ze konden echter niet altijd voldoen aan de voorwaarden voor alle vijf gebieden (biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water). Dit speelt zeker voor het behalen van voldoende punten op het gebied van klimaat. Daardoor zijn er dit voorjaar ondernemers teleurgesteld die dachten dat ze voor de categorie goud konden gaan, maar uiteindelijk in de categorie basis zijn uitgekomen.  

Daarmee is het de vraag of het doel van de overheid (behalen van de doelstelling qua verduurzaming op de vijf gebieden) wel maximaal wordt geholpen door de ingewikkelde en rigide systematiek. Hierdoor liggen immers teleurstellingen op de loer. Er zijn veel telers die bereid zijn om extra maatregelen te nemen, maar daar willen ze wel voor beloond worden. 

Kansen 

Er liggen zeker kansen. Het is echter de vraag of het budget toereikend is voor alle agrarisch ondernemers die een eco-regeling hebben aangevraagd. De overheid wil inzetten op het belonen van verduurzaming. Op basis van de eerste ervaringen met het nieuwe GLB denken we dat een robuuster systeem met een zekerdere uitbetaling daar verder aan bij kan dragen. Het huidige systeem wordt door veel klanten als erg complex ervaren en zoals beschreven levert het soms ook teleurstelling op.  

Vraag uw adviseur van Flynth om advies 

Hebt u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of wilt u meer weten over het nieuwe GLB? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Flynth of vul onderstaand contactformulier in. Naast het inzetten van de eco-regeling in het nieuwe GLB zijn er diverse kansen voor duurzaamheid op uw bedrijf. Mogen we u verrassen? Neem contact op en we denken graag met u mee over kansen en mogelijkheden!

 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: