Een succesvolle subsidieaanvraag praktijkleren? Wij helpen u op weg!

 
Een succesvolle subsidieaanvraag praktijkleren? Wij helpen u op weg!
Gepubliceerd: 28-06-2023, laatst gewijzigd: 08-02-2024

De Subsidieregeling praktijkleren is er voor werkgevers die praktijk- of leerplekken bieden in hun bedrijf. Met de subsidie ontvangt u een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de praktijkbegeleiding. Maar hoe zorgt u voor een succesvolle subsidieaanvraag? En waar moet u aan voldoen? Wij hebben de belangrijkste zaken rondom de Subsidieregeling praktijkleren op een rij gezet.

De overheid stimuleert werkgevers om meer praktijk- en werk-leerplaatsen aan te bieden. Een praktijk- of werk-leerplek bereidt deelnemers voor op de arbeidsmarkt. Als werkgever maakt u kosten voor de praktijkbegeleiding van leerlingen, studenten, deelnemers aan beroepsonderwijs, promovendi of technologisch ontwerpers. Met de Subsidie praktijkleren ontvangt u een tegemoetkoming voor deze kosten. Per deelnemer ontvangt u maximaal € 2.700 per schooljaar.

Extra subsidie voor sectoren landbouw, horeca en recreatie

Voor sommige sectoren is in de Subsidieregeling praktijkleren extra budget beschikbaar. Dit zijn sectoren waar een tekort is aan gekwalificeerd personeel. Er is extra subsidie beschikbaar voor mbo BBL-leerplekken in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Voor het schooljaar 2022-2023 is hiervoor 10,6 miljoen euro beschikbaar.

In deze sectoren kunt u als werkgever extra subsidie aanvragen, bovenop de gebruikelijke subsidie voor praktijkleren.

Komt u in aanmerking?

Als u een erkend leer- of opleidingsbedrijf heeft en praktijk- en werk-leerplaatsen biedt, kunt u mogelijk de Subsidie praktijkleren aanvragen. Het maakt niet uit op welk moment in het schooljaar de deelnemer in- of uitstroomt bij uw bedrijf; u ontvangt de subsidie over de periode waarin u de begeleiding heeft verzorgd. Toch komt niet elke opleiding, onderwijsvorm of praktijk- of werk-leerplaats in aanmerking voor subsidie. Per onderwijsvorm verschillen de voorwaarden van de Subsidieregeling praktijkleren. U kunt subsidie aanvragen voor deelnemers aan verschillende onderwijsvormen:

 • Vmbo: u begeleidt leerlingen die in het 3e of 4e leerjaar een leer-werktraject of entreeopleiding volgen. Het doel is om een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding te behalen.
 • Voortgezet speciaal onderwijs (VSO): u biedt een praktijk- of werk-leertraject aan een leerling in het laatste schooljaar van het VSO. De leerling volgt het uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of ‘vervolgonderwijs’. De plaatsing bestaat uit maximaal 4 dagen per week stage. Minimaal 1 dag per week gaat de leerling naar school.
 • Praktijkonderwijs (PRO): de leerling heeft in uw bedrijf een praktijkleerplaats tijdens het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs. De leerling heeft maximaal 4 dagen per week stage en gaat 1 dag per week naar school.
 • Mbo: u verzorgt praktijkbegeleiding aan een student in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Let op: de subsidieregeling geldt niet voor deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (BOL), derde leerweg (OVO), EVC-trajecten en maatwerktrajecten.
 • Hbo: u biedt praktijkbegeleiding aan een student die een duaal- of deeltijdopleiding volgt. De opleiding valt binnen één van de volgende categorieën van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO): techniek, gezondheidszorg, gedrag en maatschappij of landbouw en natuurlijke omgeving. Het gaat om opleidingen waarbij een praktijkdeel verplicht is. Let op: u krijgt geen subsidie voor een student die een voltijd hbo-opleiding volgt.
 • Promovendi en technologisch ontwerpers: voor deelnemers die vallen onder deze categorie gelden specifieke voorwaarden. U vindt alle voorwaarden op de website www.rvo.nl.

De stappen van de subsidieaanvraag

Het subsidieproces doorloopt een aantal stappen, van aanvraag tot uitbetaling en controle:

 1. Van april tot en met augustus: de aanvrager bereidt zich voor op de indiening van de subsidieaanvraag.
 2. Tussen 2 juni 09:00 uur tot 15 september 17:00 uur: de aanvrager dient de aanvraag in.
 3. Van augustus tot en met december: de RVO beoordeelt de aanvragen.
 4. Uiterlijk 30 december: de RVO verstuurt het besluit en betaalt de subsidie uit.
 5. Van januari tot en met oktober: de RVO voert controles uit.

Flynth staat voor u klaar

Flynth HR Services staat voor u klaar en helpt u bij het indienen van de aanvraag. Neem contact op met uw adviseur of met een locatie van Flynth bij u in de buurt. Of stel uw vraag via onderstaand contactformulier.

 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: