Blog

Een goed arbobeleid, enkel een wettelijke verplichting?

Een goed arbobeleid, enkel een wettelijke verplichting?
Gepubliceerd: 09-11-2020, laatst gewijzigd: 22-06-2022

U bent als werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Hoe dat moet is onder andere vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet en in het Arbobesluit. Ook in de cao is er meestal een hele paragraaf gewijd aan arbeidsomstandigheden. Zeker in deze tijd van coronavirus, thuiswerken of verplichte quarantaine is het een goed moment om bij dit onderwerp stil te staan. Een goed arbobeleid kan de gezondheidsrisico’s en het ziekteverzuim in het bedrijf namelijk beperken.

De RI&E als basis

Wat veel ondernemers wel weten, is dat ze verplicht zijn om een actuele en goedgekeurde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. De werkgever legt in een RI&E schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich meebrengt. Deze RI&E bevat ook een beschrijving van de gevaren en de risicobeperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers. Het voeren van een concreet arbobeleid bestaat echter uit meer dan het hebben van een RI&E en een regelmatig geactualiseerd plan van aanpak. De RI&E kan worden gezien als de basis van een goed arbobeleidsplan.

Wat staat in het arbobeleid?

De Arbeidsomstandighedenwet bepaalt dat de werkgever een beleid moet voeren dat gericht is op zo goed mogelijke omstandigheden en dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers.

In het arbobeleid staat onder meer welke arbodienst betrokken is bij de verzuimbegeleiding en op welke wijze dat wordt uitgevoerd. Ook de (bedrijfs)regels waarmee de zieke werknemer te maken krijgt, zijn hierin uitgewerkt. Hoe en bij wie meldt hij zich ziek, wat wordt er van hem verwacht als hij weer kan re-integreren, wat gebeurt er als hij verlof wil opnemen, heeft hij recht op loonbetaling en hoeveel? Ook staat in het arbobeleidsplan onder andere wie de preventiemedewerker is, hoe de bedrijfshulpverlening is georganiseerd, hoe binnen het bedrijf wordt omgegaan met ongewenst gedrag en wie de vertrouwenspersoon is bij psychosociale arbeidsbelasting.

In verschillende sectoren zijn arbocatalogi opgesteld. Hierin staan specifieke afspraken over veilig en gezond werken. De belangrijkste onderwerpen vanuit die branche kunnen in het arbobeleidsplan worden opgenomen. Een arbobeleidsplan biedt daarmee een overzichtelijke samenvatting van alles binnen het bedrijf op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Wat is uw belang als werkgever?

Waarom is het belangrijk om een arbobeleidsplan te hebben? Dat het wettelijk verplicht is en u als werkgever boeteplichtig bent als er geen beleidsplan is opgesteld, kan een motivatie zijn om dit op orde te hebben. Het arbobeleid dient echter ook daadwerkelijk te worden uitgevoerd. Bij een bedrijfsongeval en/of aansprakelijkstelling door een werknemer moet u aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om dit ongeval te voorkomen. De aanwezigheid van een goede RI&E, arbobeleidsplan en uitvoering hiervan helpt bij het aantonen van uw zorgplicht. Bovendien heeft een goed arbobeleid vooral een positief effect op de productiviteit: een werknemer presteert nu eenmaal beter in een gezonde, comfortabele en veilige omgeving.

Denkt u ook aan het thuiswerken?

Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, heeft de overheid de oproep gedaan om zoveel mogelijk thuis te werken. U moet als werkgever het thuiswerken zoveel mogelijk faciliteren. Denk daarbij niet alleen aan ICT-voorzieningen en een verantwoorde werkplek, maar ook aan aandacht voor de (mentale) gezondheid van uw werknemers. U heeft hierin als werkgever een zorgplicht. Hoe geeft u uitvoering aan deze zorgplicht? Geeft u tips aan uw werknemers voor het instellen van een goede werkplek? Heeft u een thuiswerkbeleid en een thuiswerkovereenkomst? Heeft u nagedacht over het leidinggeven op afstand en de werk-privébalans van de werknemers?

Meer weten?

Wilt u meer informatie, advies of ondersteuning bij het opstellen van een RI&E of arbobeleid? Onze HR-adviseurs staan voor u klaar. Neem contact met ons op via e-mail hradvies@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 73 50.

Paula Sjerps

Senior Adviseur Arbeidszaken

 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Paula Sjerps Senior Adviseur HR Services bij Flynth Paula Sjerps