Nieuws

Eco-regeling in het nieuwe GLB

Eco-regeling in het nieuwe GLB
Gepubliceerd: 16-03-2022, laatst gewijzigd: 30-05-2022

Vanaf 1 januari 2023 start het nieuwe GLB. Een grote verandering hierin is de nieuwe eco-regeling. Met het uitvoeren van eco-activiteiten draagt uw bedrijf bij aan 5 doelen: bodem, biodiversiteit, klimaat, landschap en water. U kiest zelf welke activiteiten passen bij uw bedrijf en percelen. Als u de eco-activiteiten goed uitvoert, verdient u punten. U moet een minimaal aantal punten halen op de verschillende doelen (biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water). Scoort u op alle 5 doelen voldoende punten? Dan voldoet u aan de instap-eis voor de eco-regeling. De inspanning die u levert bepaalt of uw bedrijf in de categorie brons, zilver of goud valt. Hiermee wordt de hoogte van de premie per hectare vastgesteld.

Hoogte van de premie

De hoogte van deze premie moet nog worden vastgesteld. Een bedrijf met een SKAL-certificaat of in omschakeling is vrijgesteld van de eco-activiteiten.

Voorlopig overzicht eco-activiteiten

Hieronder een voorlopige lijst van de eco-activiteiten die op de percelen kunnen worden uitgevoerd.  Hiermee krijgt u een eerste indruk van de activiteiten. Later dit jaar maakt het ministerie van LNV de definitieve activiteiten en voorwaarden bekend.

Hoofdteelt

1. Rustgewas

2. Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 augustus)

3. Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 oktober)

4. Stikstofbindend gewas/eiwitgewas

5. Meerjarige teelt

6. Langjarig grasland

7. Bufferstrook met kruiden

8. Gras/klaver

9. Grasland met kruiden

10. Strokenteelt

11. Natte teelt

Bodemgewas

12. Onderzaai vanggewas

13. Groenbedekking

Teeltmaatregelen

14. Biologische bestrijding

Veemaatregelen

15. Verlengde weidegang (1500 uur)

16. Verlengde weidegang (3000 uur)

Niet-productieve landbouwgrond, landschapselementen

17. Houtig element (heg, haag, struweel)

18. Houtig element (overige houtige elementen)

19. Groene braak

Duurzaam bedrijf

20. Biologische bedrijf (SKAL)

 

Heeft u vragen of behoefte aan advies omtrent de eco-regeling in het nieuwe GLB? Neem dan contact op met uw Flynth adviseur of vul het contactformulier in.

 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Hans Scholte Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Hans Scholte