My Flynth
nieuws

Duurzame ideeën voor de landbouw? POP3 Zuid-Holland is weer open

Gepubliceerd: 22-06-2018, laatst gewijzigd: 26-06-2018

Heeft u mooie ideeën voor duurzame innovaties in de landbouw? Laat geen geld liggen. De uitvoeringsregeling ‘POP3 Zuid-Holland’ is namelijk weer opengesteld. U kunt nog een subsidieaanvraag doen tot en met 30 september 2018.

Binnen de regeling is het wel de bedoeling dat u samenwerkt met andere ondernemingen of partijen. Voor de openstelling van paragraaf 2.7 van de regeling is 5,9 miljoen euro beschikbaar.

Waarvoor subsidie?
U kunt subsidie ontvangen voor:

  • de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband. En voor het gezamenlijk formuleren van een projectplan voor een innovatieproject, gericht op grondgebonden landbouw.
  • het in een projectmatig samenwerkingsverband uitvoeren van een innovatieproject voor o.a. de grondgebonden landbouw.

Ook moet uw activiteit betrekking hebben op één van deze thema’s:

  • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie.
  • beter beheer van productierisico's, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen.
  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen.
  • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Spelregels samenwerkingsverband
En verder: uw samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal een grondgebonden landbouwer en een partij uit de landbouw- en voedselketen (geen landbouwer).

Hoeveel subsidie?
De subsidie kan variëren van 25 procent tot 100 procent van de subsidiabele kosten.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Wilko Mensink

Wilko.Mensink@flynth.nl