Dit is wat we voorlopig weten over de stikstof aanpak

 
Dit is wat we voorlopig weten over de stikstof aanpak
Gepubliceerd: 22-06-2022, laatst gewijzigd: 16-08-2022

Op 10 juni 2022 stuurde de minister voor Natuur en Stikstof een brief aan de Tweede Kamer. Hierin schrijft minister Van der Wal over de maatregelen die zij nodig acht voor de natuur, water en klimaat doelen. Daarnaast presenteerde Landbouwminister Staghouwer een plan dat agrarisch ondernemers perspectief moet bieden. In dit artikel nemen we u mee in wat er tot nu toe bekend is over deze aanpak.

Reductiedoelstellingen

We zetten de belangrijkste afspraken en plannen op een rij:

 • In het coalitieakkoord is afgesproken dat er in 2030, over acht jaar, gemiddeld 50 procent minder stikstof moet worden uitgestoten in Nederland.
 • De reductiedoelstelling verschilt sterk per gebied:
  • circa 70 procent rond de meest kwetsbare en overbelaste Natura 2000-gebieden
  • circa 12 procent in gebieden met minder beperkingen voor water, bodem, natuur en stikstof.
 • In oktober 2022 volgen nadere richtinggevende doelen voor klimaat en natuur. Die gebiedsgerichte doelen worden door de overheid opgenomen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied.
 • De provincies moeten voor 1 juli 2023 vaststellen hoe zij per gebied de voor hen gestelde doelen (boven de 12 procent generieke reductie) denken te bereiken. Hierin zit ook nog veel keuze ruimte. Als de provincies onvoldoende maatregelen vaststellen dreigt de minister met ingrijpen.

Verduurzamen, verplaatsen of beëindigen

De minister ziet voor agrarisch ondernemers drie mogelijkheden: verduurzamen, verplaatsen of beëindigen. U kan verduurzamen door te innoveren of te extensiveren. De overheid ondersteunt u met advies en subsidies. Welk deel van de reductie met innovatie, management of technische maatregelen gerealiseerd mag worden, wordt nog nader uitgewerkt deze zomer.

Grote impact op toekomst bedrijf

De reductiedoelen zijn zeer ambitieus en zullen een grote impact hebben op de toekomst van agrarische bedrijven, gezinnen en het platteland. De precieze gevolgen zijn echter nog niet duidelijk. Dat hangt af van welk gebiedsgerichte beleid de provincies uitwerken én van het generieke beleid van de overheid.

PAS-melders en ‘interimmers’

In de brieven staat nog niets nieuws over wat er nu gebeurt met de vergunningverlening en legalisatie van PAS-melders en ‘interimmers’.

Er volgt nog veel informatie

Het kabinet komt nog voor de zomer (of begin najaar) met verdere informatie over de naderende stappen, om u meer zekerheid en duidelijkheid te bieden. U krijgt dan meer informatie over: latente ruimte, intern en extern salderen, beweiden en bemesten, het gebruik van Rav-factoren en toezicht- en handhavingsaspecten.

Anticiperen op de stikstofplannen

Zoals u leest, is er nog veel onduidelijk over de stikstofplannen. Toch is het slim om u nu al zo goed mogelijk voor te bereiden. Wij ondersteunen u hier graag bij. Wij adviseren u om op korte termijn contact met ons op te nemen als:

 1. U nog een lopende vergunningsaanvraag hebt.
 2. U al een vergunning hebt, maar de bouw nog moet uitvoeren.
 3. U van plan bent om op korte termijn nog stikstof van collega’s over te nemen en middels extern salderen een vergunningsaanvraag hiertoe indient.
 4. U versneld wilt overstappen en vooruitlopen om uw bedrijf aan te passen aan de nieuwe beoogde werkelijkheid, op het gebied van natuur (stikstof), klimaat (CO2 en duurzaamheid), water (peil en veen) en het verbeteren van grondgebondenheid.

Oproep Flynth: meer ruimte voor innovatie en technische oplossingen

Flynth vraagt allereerst aandacht om meer ruimte te geven voor innovatie en technische maatregelen. In Nederland ligt een rijke wereldwijde geschiedenis vanaf 1870 met 150 jaar innovatie en vooruitgang rondom water en landbouw. Zowel voor Nederland als de ecologie van de rest van de wereld is het van belang om vanuit de kracht die de Nederlandse agrarische sector heeft ontwikkeld de gewenste doelen te realiseren. Het handelingsperspectief in de agrarische sector met technische maatregelen is groot, tegelijk zal het niet alleen met die maatregelen kunnen.  Door juist ook technische oplossingen mede in te zetten kunnen de doelen met minder pijn en meer perspectief voor agrariër en platteland worden bereikt. Agrariërs zijn niet alleen een onderdeel van het probleem van ammoniakuitstoot maar juist ook een belangrijk onderdeel van de oplossing van het energie- en klimaatprobleem. Door hier meer op in te zetten wordt in termen van “ecological means” een mogelijk veel grotere stap voorwaarts gezet met meer toekomstperspectief voor de sector.

Oproep Flynth: verbeteren van het prijs- en verdienmodel door passende beloning voor natuur, landschap en klimaat diensten

De overheid heeft in belangrijke mate invloed op de wijze waarop ‘natuurinclusieve’ of ‘klimaatinclusieve’ bedrijfsvoering beloond wordt en hoe desbetreffende regelgeving ingericht wordt. Van de 24 miljard willen de ministers 12 miljard inzetten voor natuur. Flynth vraagt aandacht voor mogelijke beloningsmodellen voor agrariërs voor hun bijdrage in natuur, landschap en klimaat en adviseert om uit deze 12 miljard ook agrariërs te belonen voor hun bijdrage en waar mogelijk natuurgrond ook door agrariërs te laten beheren, om daarmee ook via deze weg de verdiencapaciteit te vergroten en pijn te verzachten.

Wij staan voor u klaar

Wij zien al 100 jaar dat de dynamiek in de agrarische sector groot is en vertrouwen ook op die kracht voor wat voor u en ons ligt. Wij kunnen ons voorstellen dat u allerlei vragen hebt over deze ontwikkelingen. Al 100 jaar ondersteunen wij agrarische ondernemers, deze kennis zullen we ook nu inzetten om u te ondersteunen en verder te helpen. Schroom niet om contact op te nemen met uw adviseur, of om een afspraak te maken bij een kantoor bij u in de buurt.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: