My Flynth
Fiscale blog

De Tesla-taks komt er aan, ook om het vervallen van de dividendbelasting te financieren!

Gepubliceerd: 31-08-2018, laatst gewijzigd: 31-08-2018

De bijtelling voor een volledig elektrische auto van de zaak gaat omhoog met ingang van 1 januari 2019. Dat betekent een belastingverhoging, die in de wandelgangen Tesla-taks wordt genoemd. In 2021 gaat deze belasting nogmaals omhoog.

 

Wat verandert er?

Privégebruik van de volledig elektrische auto van de zaak leidt bij ondernemers nu tot bijtelling (fictieve belastbare winst) per jaar van 4% van de cataloguswaarde van de auto. Bij DGA’s en andere werknemers is sprake van belastbaar loon van gelijke omvang.

Met ingang van 1 januari 2019 wordt voor elektrische auto’s – die op of na die datum op kenteken worden gezet – de bijtelling van 4% verhoogd tot 22%, voor zover de cataloguswaarde meer dan € 50.000 bedraagt. Voor een elektrische auto met een cataloguswaarde van € 90.000 wordt de bijtelling dus 4% van € 50.000 plus 22% van € 40.000 ofwel € 10.800 per jaar. Nu is de bijtelling voor dergelijke auto’s nog maar € 3.600. De verhoging van de bijtelling en bijbehorende belastingheffing treft op termijn met name de vele Tesla’s van de zaak, maar ook een andere volledig elektrische auto zoals een – op het icoon 911 lijkende - Porsche Taycan van de zaak zal volgend jaar aan de ‘Tesla-taks’ worden onderworpen.

In 2021 vervalt de bijtelling van 4% en wordt de bijtelling 22% over de hele cataloguswaarde (behoudens een overgangsregeling voor auto’s die dan al op kenteken staan). Deze wijziging geldt niet alleen voor volledig elektrische auto’s van de zaak, maar ook voor auto’s met een motor die wordt gevoed met waterstof. De bijtelling voor milieuvriendelijke auto’s van de zaak wordt dan op dezelfde wijze bepaald als bij auto’s met een ouderwetse benzine- of dieselmotor.

 

Is het zeker?

Ja, er is namelijk sprake van een wijziging in de fiscale wetgeving die al in 2016 door de Tweede Kamer is aangenomen.

Toch lijkt enig voorbehoud op zijn plaats. Allereerst omdat er na 2016 nog volop is gediscussieerd over verduurzaming en het gebruik van elektrische auto’s. Bovendien heeft de overheid in 2017 op verzoek van Flynth bekend gemaakt  dat zij er (voor de huidige 2,7% btw-bijtelling) van uit gaat dat de jaarlijkse autokosten gemiddeld circa 31% van de cataloguswaarde bedragen.  Daarnaast is al langer bekend dat het daadwerkelijke privégebruik iets lager ligt dan 30%. De combinatie van beide percentages betekent dat de bijtelling eigenlijk maar 9 à 10% van de cataloguswaarde dient te bedragen. Nu de overheid uit blijft gaan van 22%, staat een belastingtarief van (nu maximaal) 51,95% over een bijtelling van 22% gelijk aan ruim 110% (!) belastingheffing over de eigenlijk te hanteren bijtelling van 10%. De overheid heeft in principe de vrijheid om een hoog belastingpercentage te hanteren, maar een heffing van 100% of meer is ontoelaatbaar. Wellicht dat men zich dat in Den Haag nog vóór Prinsjesdag realiseert en de al aangenomen wetswijziging dit jaar nog ongedaan maakt. 

Er is dus een kans dat de voorgestelde Tesla-taks weer ongedaan wordt gemaakt. Maar eerlijk gezegd, schat ik die kans op nihil, zeker nu er extra financiering nodig is voor de afschaffing van de dividendbelasting.

 

Kan een ondernemer of werknemer iets tegen de Tesla-taks doen?

Ja, maar dat hangt van uw persoonlijke omstandigheden af.

Bent u werknemer (directeur) en aandeelhouder, dan kunt u laten doorrekenen wat het voordeel is als u (het deel van) de activiteiten waarvoor u de arbeidsbeloning en de auto van de zaak ter beschikking krijgt, onderbrengt in een eenmanszaak of in een VOF met uw BV. In dat geval kunt u namelijk gebruik maken van de 14% MKB-winstvrijstelling, wat in feite een verlaging van het belastingtarief is. Bovendien bedraagt de bijtelling dan geen 22%, maar hooguit het bedrag van de daadwerkelijke autokosten in dat jaar. Die autokosten zouden wel eens lager dan de bijtelling kunnen zijn. Zeker als u de auto in een realistische termijn van meer dan de toegestane 5 jaar afschrijft en de stroomprijs per kilometer lager is dan de (in de 22%-bijtelling verwerkte) benzine- of dieselkosten per gereden kilometer.

Bent u al ondernemer waarbij u inkomstenbelasting betaalt over uw (aandeel in de) bedrijfswinst, dan maakt u al gebruik van de hiervoor gemelde Tesla-taks besparende mogelijkheid. Vindt u dat onvoldoende, dan kunt u nog in overweging nemen minder dan 500 kilometer per jaar privé te gaan rijden met de auto van de zaak en een sluitende kilometeradministratie te gaan bijhouden. Ook werknemers – al dan niet DGA – kunnen dit in overweging nemen, maar ik kan mij in alle gevallen goed voorstellen dat dit in praktisch opzicht geen goed alternatief is.

Als u wel werknemer maar geen directeur-aandeelhouder bent, zou u kunnen overwegen om in overleg met uw werkgever afscheid te nemen van de auto van de zaak en over te stappen naar een mobiliteitsbudget. U voorkomt dan de te hoge bijtelling voor privégebruik en bovendien mag uw werkgever dan 19 eurocent per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer) belastingvrij vergoeden. Deze mogelijkheid geldt uiteraard ook voor DGA’s en ondernemers.

Meer informatie over de bijtelling?
Uw Flynth belastingadviseur kan u in alle bovenstaande gevallen begeleiden. Neem contact op met de Flynth-vestiging bij u in de buurt via 088-236 7777.  

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
Tom Kleinpenning

Tom.Kleinpenning@flynth.nl