FAQ

De meest gestelde vragen over op vakantie gaan in coronatijd

De meest gestelde vragen over op vakantie gaan in coronatijd
Gepubliceerd: 16-06-2020, laatst gewijzigd: 24-06-2020

Met de vakantie voor de deur krijgen onze adviseurs veel vragen van werkgevers over vakantie in coronatijd. Wij beantwoorden in dit artikel de meest gestelde vragen.  

Mag ik een medewerker verbieden om op vakantie te gaan naar een corona besmet gebied?
Als door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt geadviseerd om niet te reizen naar een bepaald gebied in verband met coronabesmetting, dan mag u van uw medewerker verlangen dat hij die reis niet maakt. Dit is alleen mogelijk bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. Een zwaarwegend bedrijfsbelang kan in dit geval bijvoorbeeld zijn dat de medewerker besmet raakt en bij terugkomst het hele bedrijf kan besmetten.  

Kan een medewerker zijn verlof intrekken omdat zijn vakantie niet door kan gaan vanwege corona?
Verlof dat is aangevraagd en goedgekeurd, staat in principe vast. U bent niet verplicht om het verlof in te trekken. Het beste is uiteraard om hierover in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. 

Ik kan mijn medewerker nu niet missen. Kan ik daarom het verlof van een medewerker intrekken?
Het eenzijdig intrekken van verlof, is alleen mogelijk als er een zwaarwichtige reden voor is. In dit soort gevallen wordt wel van u verlangd dat u de medewerker een vergelijkbaar alternatief biedt en dat u eventuele kosten van de medewerker vergoedt.  

Mag ik van mijn medewerker verwachten dat hij in quarantaine gaat als hij uit een hoog risico gebied komt?
Ja dat mag u verwachten. De overheid geeft een dringend advies om veertien dagen in quarantaine te gaan en dus om de woning- of verblijfplaats niet te verlaten. Daarnaast wordt geadviseerd om direct contact met derden, zoals collega’s en klanten te vermijden.  

Moet ik mijn medewerker dan doorbetalen tijdens quarantaine? 
In principe niet, maar het zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Die kunnen zodanig zijn dat u het loon moet doorbetalen. Als geen loon verschuldigd is, dan zal  u waarschijnlijk wel aan de medewerker moeten aanbieden om te werken vanaf het quarantaine-adres, zodat de medewerker zo min mogelijk salaris misloopt. 

Mijn medewerker is op vakantie en mag daar het land niet meer uit. Moet ik mijn medewerker doorbetalen?  
Hierbij kunnen we stellen dat de oorzaak van het niet werken in de risicosfeer van de medewerker ligt. U hoeft in principe het loon niet door te betalen, maar als goed werkgever wordt wel van u verwacht dat u met de medewerker meedenkt. Misschien kan de medewerker vanaf zijn locatie werken? Of misschien kan de medewerker extra vakantiedagen opnemen zodat zijn salaris wel kan worden doorbetaald? 

Een medewerker kan dit jaar zijn vakantiedagen niet meer opmaken. Hoe zit het met de verjaring van vakantiedagen? 
In principe geldt dat wettelijke vakantiedagen opgenomen moeten worden voor 1 juli in het jaar nadat de vakantiedagen zijn opgebouwd. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Door de crisis zijn u medewerkers misschien onmisbaar geworden waardoor ze geen vakantie kunnen opnemen. In dat geval schuift de vervaldatum op.  

Mijn medewerker heeft bij uitdiensttreding een negatief vakantiesaldo. Mag ik deze dagen verrekenen met de eindafrekening? 
In principe is dat mogelijk, maar u heeft als werkgever wel een informatieplicht als het gaat over het vakantiesaldo. U moet voor de medewerker inzichtelijk maken wat zijn saldo is, bijvoorbeeld in een planningssysteem. Heeft u dat niet, dan bent u verplicht om hem actief te informeren over het negatieve saldo. Heeft de medewerker geen inzage in zijn vakantiesaldo dan mag een negatiefsaldo in principe niet verrekend worden . 

Mijn medewerker heeft corona opgelopen en moet daarom in quarantaine, moet ik dan zijn loon doorbetalen? 
Ja, u bent verplicht zijn loon door te betalen. De medewerker heeft recht op loon op grond van zijn arbeidsongeschiktheid ongeacht de reden van bijvoorbeeld een eerdere reis.  

Dit jaar zal de vakantieperiode voor velen er toch net iets anders uitzien dan in voorgaande jaren. Ons advies is om in onderling overleg met de medewerkers afspraken te maken. Mocht u nog andere vragen hebben of heeft u hulp nodig bij een goede vastlegging van de afspraken? Neem dat contact op met een van onze HR adviseurs!  

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Judith Hagels

judith.hagels@flynth.nl