Nieuws

De jaarurenafspraak - een flexibele arbeidsovereenkomst

De jaarurenafspraak - een flexibele arbeidsovereenkomst
Gepubliceerd: 22-06-2021, laatst gewijzigd: 24-03-2022

Bent u een seizoensgebonden bedrijf? Dan is een jaarurenafspraak met uw medewerker iets voor u. Een jaarurenafspraak is bedoeld om uw medewerker flexibeler in te kunnen zetten gedurende het hele jaar. Uw medewerker heeft daarbij meer zekerheid over het jaarlijkse aantal uren en het bijbehorende loon dan bij bijvoorbeeld een oproepovereenkomst.

Wat is een jaarurenafspraak?

Een jaarurenafspraak is een flexibele arbeidsovereenkomst waarin u de totale jaarlijkse arbeidsduur in uren vastlegt. Het aantal uren dat uw medewerker gedurende het jaar werkt, is flexibel. Uw medewerker krijgt wel elke maand 1/12 deel van het vastgestelde jaarloon. Daarbij geldt verder voor u als werkgever dat u geen aanbod vaste urenomvang hoeft te doen, omdat een jaarurenafspraak geen oproepovereenkomst is.

Wat legt u minimaal vast in de arbeidsovereenkomst?

U neemt in de arbeidsovereenkomst op hoeveel uren uw medewerker op jaarbasis moet werken en in welke maanden hij of zij meer werkt. De spreiding van het aantal te werken uren over het jaar moet leiden tot een evenwichtig arbeidspatroon. De bedoeling van een jaarurenafspraak is dat u en uw medewerker op voorhand afspraken maken over de beschikbaarheid in een kalenderjaar, zodat u voldoende gelegenheid kunt bieden om de contracturen te maken. Wanneer uw medewerker door eigen toedoen niet aan zijn contracturen kan komen, zal hij of zij het te veel betaalde loon terug moeten betalen.

De ‘bruto’ jaarlijkse arbeidsduur vormt de basis voor de beloning. Het loon blijft gebaseerd op de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur en is daarmee losgekoppeld van het feitelijk aantal gewerkte uren per maand. In de arbeidsovereenkomst wordt dan ook duidelijk vermeld waar het loon op gebaseerd is.

Tot slot maken u en uw medewerker op voorhand afspraken over te veel of te weinig gewerkte uren aan het einde van het kalenderjaar.  

Zijn tussentijdse uitbetalingen bij overwerk mogelijk?

Het is toegestaan om tussentijds uitbetalingen te doen bij overwerken, zonder dat daarmee de arbeidsovereenkomst wordt gezien als een oproepovereenkomst. Het overwerk moet wel een aanvulling zijn op de overeengekomen uren en de beloning in het kader van de jaarurenafspraak. Dit is ook het geval als er sprake is van andere tussentijdse betalingen, zoals toeslagen. Dit blijft nog steeds mogelijk. Het is wel belangrijk dat de overwerkuren en de betalingen in het kader van overwerk niet worden verrekend met uren of loon later in het jaar, anders is wel weer sprake van een oproepovereenkomst.

Mogen overwerkuren ook gecompenseerd worden in vrije tijd?

Er moet worden voldaan aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Stel dat overuren worden gecompenseerd in vrije tijd, dan is dit alleen mogelijk als dit is afgesproken bij cao. Het is dus belangrijk dat u de cao raadpleegt over de afspraken die hierover zijn opgenomen. Staat hierover niets in de cao, dan is dit alleen mogelijk als uw medewerker niet onder het Wettelijk minimumloon uitkomt met de uren die hij meer heeft gewerkt.

Kan de lage WW-premie worden toegepast?

Als sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én de jaarurenafspraak correct wordt toegepast, dan kan de lage WW-premie worden toegepast. Iedere maand moet dan hetzelfde loon wordt uitbetaald.

De lage WW-premie kan tot slot ook worden toegepast als er weliswaar sprake is van een contract voor bepaalde tijd, maar de medewerker jonger is dan 21 jaar en niet meer dan 52 verloonde uren per maand of 48 verloonde uren per vier weken heeft.

Wilt u meer weten over het een jaarurenafspraak of wilt u hulp bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst met een jaarurenafspraak? Neem dan contact met ons op via info@flynth.nl.

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Isabelle Dewulf Adviseur HR Services bij Flynth Isabelle Dewulf