Nieuws

De goodwillregeling in de Wet franchise, hoe pas je deze toe?

De goodwillregeling in de Wet franchise, hoe pas je deze toe?
Gepubliceerd: 28-10-2020, laatst gewijzigd: 25-04-2022

Peter Wille, adviseur Franchise bij Flynth:

“In de aanloop naar het in werking treden van de Wet franchise, sprak ik met Yasin een franchisegever in de horeca. Yasin had in het laatste overleg met zijn franchisenemers veel vragen gekregen over de nieuwe wettelijke verplichting een  goodwill regeling op te nemen in het franchisecontract. Maar hoe pak je dat nu aan?"

Wat is de goodwillregeling?

In de Wet franchise die op 1 januari 2021 van kracht wordt, worden franchisegever en -nemer  verplicht om een regeling op te nemen in de Franchise overeenkomst voor wat betreft het vaststellen van goodwill.

Natuurlijk kan de uitkomst zijn dat er geen goodwill te vragen of te betalen is maar simpel weg stellen dat er bij aan- en verkoop geen goodwill betaald of ontvangen gaat worden, volstaat niet meer. In de Franchiseovereenkomst moet worden opgenomen welk deel van de te ontvangen goodwill is toe te schrijven aan de verdiensten van de franchisenemer en welk deel aan de franchisegever.

Emotie en geld

De hoogte van de goodwill is met regelmaat een twistpunt tussen franchisegever en franchisenemer. Het gaat hier over twee dingen emotie en geld. Emotie omdat een verkoper de waarde van zijn bedrijf vaak wat anders ziet dan de koper. De verkoper wil het maximale als  goodwill terwijl de koper zo min mogelijk wil betalen. Samen zijn ze het er over eens dat de prijs fair moet zijn maar hoe bepaal je nu een faire prijs voor zowel de franchisenemer als de franchisegever? Yasin kwam er niet meer uit.

Goede afspraken maken

Samen hebben we besproken hoe Yasin dit aan zou kunnen pakken. Het begint bij goede afspraken tussen franchisegever en franchisenemer. Er is een aantal stappen om te komen tot het opzetten van een goede regeling in de franchiseovereenkomst. Dit lijkt misschien een open deur, maar dat is het vaak niet.

  1. Verkrijg inzicht in de cijfers van de verschillende franchisevestigingen en let op dat ze op een eenduidige manier zijn geboekt.
  2. Maak een benchmark van die data en deel ze eventueel in naar omzetklasse.
  3. Bouw realistische normatieve modellen. (de ideale vestiging).
  4. Benoem de uitgangspunten die je wilt meenemen in een waardering. Denk aan de levenscyclus van de vestiging, wanneer geïnvesteerd moet worden, uitgangspunten van de financiering, et cetera.
  5. Benoem de methode van goodwillbepaling. Er zijn verschillende manieren om goodwill te bepalen.
  6. Bespreek welk deel van de goodwill toe te rekenen is aan de inspanning van de franchisegever en welk deel toe te rekenen is aan de inspanning van de franchisenemer.
  7. Bereik samen (franchisegever en franchiseraad/vereniging) consensus over de uitgedachte methodiek.
  8. Leg dit vast in een addendum bij de franchise of samenwerkingsovereenkomst.
  9. Spreek een escalatiemodel af. Wat te doen wanneer jullie er samen niet uitkomen?
  10. Wees en blijf consequent in het toepassen!

Inmiddels heeft Yasin weer twee nieuwe ondernemers toegevoegd aan zijn formule en gaan de zaken als een trein. Yasin en ik hebben afgesproken om over een halfjaar samen het net op te halen. Proactief ondernemen en adviseren. Daar gaan we voor! Groeien en bouwen aan onze toekomst.

Meer informatie?

Ook benieuwd naar wat er voor uw franchise organisatie verandert met de komst van de Wet franchise? Neem contact met ons franchise team of bel Peter Wille op 06 - 256 91 878.

 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Peter Wille Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Peter Wille