My Flynth
Blog

De 5e editie van het onderwijsseminar in Het Slot Zeist een groot succes!

Gepubliceerd: 12-10-2016, laatst gewijzigd: 03-08-2017

Afgelopen dinsdag 27 september was het zover! Het onderwijsseminar van Flynth. Een jubileum, het was de 5e editie waarbij ruim 90 mensen aanwezig waren vanuit diverse onderwijsinstellingen, administratiekantoren, het ministerie OCW, het NBA en uiteraard vanuit Flynth.

Thema

Het thema voor de jubileumeditie was ‘Toekomstgericht verantwoorden’. Dit sluit ook direct aan op de citaat die ik van de minister OCW Jet Bussemaker heb gebuikt in mijn vorige blog met de aankondiging van het seminar: ‘Een goed jaarverslag is niet het einde van de jaarcyclus. Het is het begin van een discussie’. Met de blik naar de toekomst.

Sprekers

Na het welkomstwoord van de dagvoorzitter Sandra van der Veer, trapte Didier Dohmen van Stichting BOOR (lid College van Bestuur) af. Inspirerend sprak hij over maximale kansen voor leerlingen van nu door effectieve bedrijfsvoering. De focus bij Stichting Boor ligt op talentontwikkeling van iedere leerling in een goede omgeving. Didier heeft zich met name gericht op de bedrijfsvoering om dit te kunnen nastreven.Het efficiënt inrichten van alle processen om de middelen zo goed mogelijk te kunnen benutten om de doelstellingen te realiseren.

Marc Mittelmeijer van Quadraam (voorzitter CvB) nam vervolgens het stokje over en nam de aanwezigen mee in de wereld van Quadraam hoe zij het jaarverslag optuigen en gebruiken als instrument richting de toekomst.
Quadraam heeft in 2014 de bokaal gewonnen vanuit Dyade voor het beste jaarverslag binnen het voortgezet onderwijs. Punten die bij de jury naar voren kwamen: de presentatievorm is aantrekkelijk, de relatie met de doelstellingen, maar ook  is duidelijk aangegeven wat wel en niet is gerealiseerd van de gestelde doelstellingen.
Hij had een sheet die ik even goed moest lezen, om het in me op te kunnen nemen. Marc legde de term ‘toekomstgericht verantwoorden’ als volgt uit: Verantwoorden is meenemen in het verhaal van de organisatie van het verleden naar de toekomst, strategie en doelen uit het verleden relateren aan de realisatie daarvan en koppelen aan de opdrachten van morgen. Wat mij betreft, waarheid als een koe! Het klinkt ook plausibel, maar dit blijkt in de praktijk toch lastig toe te passen in het jaarverslag.

Tot slot kreeg Hans Pirovano vanuit het ministerie van OCW het woord inzake de toekomst van het jaarverslag bezien vanuit het ministerie. De wereld verandert continue, ook op onderwijsgebied. Denk bijvoorbeeld aan de klassenvorming of digitale leermiddelen En dat geldt natuurlijk ook voor het jaarverslag. Het is vandaag de dag een groot document waar ontzettend veel informatie in staat. Maar wie leest dit jaarverslag nog? Ik denk dat Hans terecht aangaf, dat dit wel meevalt. Maar waarom dan? Willen we dan niet weten hoe het met een instelling gaat als we daar een link mee hebben? Ja, dat willen we zeker. Maar de informatie die we willen weten staat vaak ook ergens, bijvoorbeeld op de website. Dus waarom zou je het jaarverslag er dan nog bij pakken? We gaan vandaag de dag natuurlijk anders om met de informatie. We willen de informatie  realtime kunnen opvragen, het moet digitaal beschikbaar zijn en we hebben de tools om het direct te kunnen inzien.

Conclusie Hans Pirvovano: De toekomst van het jaarverslag

De conclusie van Hans is dat hij verwacht dat de volledige jaarrekening in XBRL format openbaar wordt gemaakt op de website van de instellingen welke wordt aangevuld met politieke en maatschappelijke thema’s, de continuïteitsparagraaf, strategie en beleid en de Wet normering topinkomens.
Hiermee kan het papieren jaarverslag komen te vervallen als bovenstaande openbaar wordt gemaakt op de websites.

Mijn persoonlijke conclusie is dat ik het seminar enorm inspirerend vond met alle sprekers en dat ik uitkijk naar de zesde editie in 2017!

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Ferdi van Voskuilen

Ferdi.vanVoskuilen@flynth.nl