Update

COVID-19 - Verzoek om verlaging voorlopige aanslag

COVID-19 - Verzoek om verlaging voorlopige aanslag
Gepubliceerd: 12-06-2020, laatst gewijzigd: 12-06-2020

Update 8 juni 2020

Verwacht u door de coronacrisis een lagere winst in 2020, dan kunt u een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. U hoeft dan meteen minder belasting te betalen.

Is het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager dan de belasting die u in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald? Dan krijgt u het verschil uitbetaald.

LET OP

De Belastingdienst kan alleen verzoeken in behandeling nemen die volgens de officiële kanalen zijn ingediend. Dat kan via de portals van de Belastingdienst, een officieel formulier (alleen voor de vennootschapsbelasting) dat te downloaden is van de website van de Belastingdienst of via commerciële aangiftesoftware. Een verzoek per e-mail wordt niet in behandeling genomen. Flynth maak gebruik van commerciële aangiftesoftware en kan u dus optimaal ontzorgen.

Belastingrente tijdelijk naar 0,01%

Als achteraf blijkt dat uw winst over 2020 toch hoger is en u te weinig belasting heeft betaald, dan bent u mogelijk belastingrente verschuldigd.

Het huidige percentage voor de inkomstenbelasting bedraagt 4% en voor de vennootschapsbelasting is dat zelfs 8%. Deze percentages worden tijdelijk drastisch verlaagd naar 0,01% (een verlaging naar 0% was technisch niet mogelijk). Voor de inkomstenbelasting geldt de verlaging van de belastingrente vanaf 1 juli 2020. Voor de vennootschapsbepaling en alle andere belastingsoorten gaat de verlaging in per 1 juni 2020. Vooralsnog geldt het lage percentage tot 1 oktober 2020.

Mogelijke verlaging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 door coronareserve

Gaat het om een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting, dan kunt u mogelijk ook een verlaging van de voorlopige aanslag over 2019 krijgen. U mag immers vooruitlopend op de in te dienen aangifte, al bij een verzoek om vermindering van de voorlopige aanslag over 2019 rekening houden met de speciale coronareserve.

 

Vanzelfsprekend is uw Flynth-adviseur u graag van dienst bij het verzoek om verlaging van de voorlopige aanslag.

Bron:  Kamerbrief noodpakket banen en economie 17-3-2020, nr. CE-AEP/20077147; Besluit noodmaatregelen coronacrisis 6-5-2020, nr. 2020-9594, Stcrt. 2020, 26066, Kamerbrief noodpakket banen en economie 2.0, 20-5-2020, nr. CE-AEP / 20148518 en Kamerbrief over aanpassing noodpakket banen en economie 2.0, 28-5-2020, nr. 2020-0000074009

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Peter Furer

peter.furer@flynth.nl