My Flynth
Nieuws

Controleer de Whk-beschikking 2019

Gepubliceerd: 27-12-2018, laatst gewijzigd: 27-12-2018

Begin december is de premie Werkhervattingskas (Whk) naar alle werkgevers gestuurd. De Belastingdienst stuurt de beschikking Whk vóór het einde van het jaar naar alle middelgrote en grote organisaties. Hierin staat wat de werkgever het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk.

De premie bestaat uit 2 delen:

  • de gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
  • de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (ZW).

Werkgevers kunnen tot 50% van alléén de premie WGA verhalen op de werknemers door het in te houden op hun nettoloon.

Bij het vaststellen van de premie gaat nog wel eens wat mis. Binnen 6 weken na dagtekening moet eventueel bezwaar worden ingediend.Voor kleine werkgevers geldt een vaste sectorale premie waartegen geen bezwaar kan worden ingediend.

De salarisadministrateurs van Flynth weten precies hoe de opbouw van de premie tot stand komt en kunnen u behulpzaam zijn bij een eventueel bezwaar.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail arbeidszaken@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 73 50.

 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt

Gerelateerde artikelen

Hans Nieuwenhuizen

Hans.Nieuwenhuizen@flynth.nl