My Flynth
Nieuw!

Check regelingen voor in dienst nemen werknemer met financieel CV

Gepubliceerd: 12-03-2019, laatst gewijzigd: 22-03-2019

Tijdens de selectieprocedure moet u als ondernemer allerlei afwegingen maken. U moet een inschatting maken van de geschiktheid, de klik met eventueel overige collega’s, maar ook een oordeel vellen over de inzetbaarheid, nu en in de nabije toekomst, rekening houdend met de omstandigheden van de werknemer. U wilt immers uw risico’s zoveel mogelijk beperken.

De ervaring leert dat werkgevers vaak huiverig zijn om oudere werknemers, of werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld mensen die een WIA of Wajong-status hebben, of uit de bijstand komen. Hoewel werkgevers vaak wel gehoord hebben van mogelijkheden om voor bepaalde doelgroepen subsidie aan te vragen, beginnen zij er vaak niet aan, omdat ze dit lastig vinden, of verwachten dat het heel veel werk zal zijn.

Inzicht in subsidiemogelijkeden

Hiervoor is een hulpmiddel gelanceerd: financieelcv.nl. In deze tool kunnen zowel werkgever als werknemer door het invullen van een aantal gegevens inzicht krijgen in de subsidiemogelijkheden. Voor werknemers biedt dit een mogelijkheid om positief op te vallen door een mogelijk toekomstige werkgever direct bij de sollicitatie al inzicht te geven in de subsidiemogelijkheden. Werkgevers kunnen op hun beurt ook gebruik maken van de tool, en op een eenvoudige manier achterhalen of er subsidiemogelijkheden zijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het financieel cv en de verwerking ervan in uw salarisadministratie? Neem contact op met uw adviseur of direct met Gerrie van Elswijk via mail: hradvies@flynth.nl of tel: 088 236 73 50

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel:
Gerrie van Elswijk - Hoek

Gerrie.VanElswijk@flynth.nl