My Flynth
Nieuws

Herinvesteringsreserve op melkquotum kan niet worden afgeboekt op zonnepanelen!

Gepubliceerd: 25-04-2019, laatst gewijzigd: 29-04-2019

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat een herinvesteringsreserve (HIR) die is gevormd op de verkoopwinst van een melkquotum, niet kan worden afgeboekt op de kosten van aangeschafte zonnepanelen.

De situatie

Een ondernemer exploiteerde in vof-verband met zijn echtgenote een akkerbouwbedrijf. In 2009 en 2010 hebben zij melkquota verkocht. De boekwinst hiervan brachten zij onder in een HIR. Later schafte de ondernemer een zonnepaneleninstallatie aan, bestaande uit zonnepanelen, omvormers en bijbehorende accessoires. Bij de aangifte IB/PVV ontstond een geschil tussen de ondernemer en de belastinginspecteur. De ondernemer was van mening dat de zonnepanelen en omvormers twee afzonderlijke bedrijfsmiddelen vormen. Hij zou de kosten van de zonnepaneleninstallatie dus af kunnen boeken van de HIR. Ook was hij het oneens met de door de inspecteur gestelde afschrijvingstermijn van twintig jaar. Het geschil werd voorgelegd aan de rechter.

Oordeel rechtbank

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde dat de ondernemer de kosten van de zonnepaneleninstallatie niet kan afboeken van de HIR. De zonnepanelen en de aangeschafte omvormers zijn volgens de rechtbank namelijk één bedrijfsmiddel en de economische levensduur is niet korter dan tien jaar. De zonnepanelen en de omvormers zijn dienstbaar aan elkaar en zijn onvoldoende zelfstandig om te kunnen spreken van afzonderlijke bedrijfsmiddelen. De inspecteur stelde de afschrijvingstermijn terecht op twintig jaar.

Oordeel gerechtshof

De ondernemer ging tegen deze uitspraak in beroep. De ondernemer voerde aan dat de handhaving van de financiële stimuleringsmaatregelen onzeker is. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelde dat deze onzekerheid geen invloed heeft op de gebruiksduur van de zonnepanelen. Ook zonder stimuleringsmaatregelen zijn de zonnepanelen voldoende rendabel. Het door de inspecteur toegepaste afschrijvingspercentage van 5% is redelijk. Aangezien de installatie dus niet in maximaal tien jaar wordt afgeschreven, kan de ondernemer de aanschafkosten niet afboeken op de HIR. De uitspraak van de rechtbank werd ook op de overige punten door het gerechtshof bevestigd.

Conclusie

De gevormde HIR op de verkoop van het melkquotum kon dus niet op de zonnepanelen worden afgeboekt. De reden hiervoor is dat zonnepanelen en een omvormer als één worden beschouwd en samen langer meegaan dan tien jaar. Aangezien ook geen sprake is van overheidsingrijpen, diende de HIR afgeboekt te worden op kort afschrijfbare zaken (tot en met tien jaar). De zonnepanelen vielen hier niet onder. De gevormde herinvesteringsreserve kan daarom in dit geval niet worden geboekt op de investering in zonnepanelen.

Wilt u meer weten?

Of heeft u behoefte aan belastingadvies? De specialisten van Flynth ondersteunen u graag. Vraag uw contactpersoon naar de mogelijkheden, stuur een mail naar belastingadvies@flynth.nl, of bel ons op 088 236 77 77.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Ed Schregardus

Ed.Schregardus@flynth.nl