My Flynth
Blog

Boef of ‘alleen maar’ kwaadwillend?

Gepubliceerd: 30-11-2016, laatst gewijzigd: 20-01-2017

Hè hè, nou nou, poe poe: we hadden weer eens een relletje in fiscaal Nederland. ‘Wat nu weer?’ zult u vragen. In de fiscaliteit kijken we namelijk niet op van weer een vette kop in chocoladeletters in een wakker ochtendblad. Het gaat in de regel namelijk om de bekende stormpjes in glaasjes water. Al zijn we van een goeie roddel, in de trant van wie doet het met wie en waar(om), natuurlijk niet vies.

Dit keer was staatssecretaris Wiebes de bron van alle ophef. Hij had kort daarvoor de Wet DBA kaltgestellt en daarmee in ieder geval over de komende verkiezingen getild. Tot 1 januari 2018 (en daarna zoveel langer als nodig is) zal de wet niet meer gehandhaafd worden. Slechts voor ‘kwaadwillenden’ geldt een uitzondering. Daarvoor is het jachtseizoen blijkbaar jaarrond geopend.

Maar ja. Kwaad-wil-len-den. Vier lettergrepen maar liefst en dus een (te) moeilijk woord voor in krantenkoppen. Daarom sprak de staatssecretaris (of kreeg hij het woord slechts in de mond gelegd, omdat het nu eenmaal veel beter bekt?) van ‘echte boeven’, die hij uiteraard wel zou blijven aanpakken. VVD jargon dus. Het was alsof je crimefighter Fredje Teeven in eigen persoon weer hoorde spreken. Die wist wel wat hij met echte boeven moest doen. Keihard aanpakken die handel, zero tolerance en vooral ook au-to-ri-teit (toegegeven, ook vier lettergrepen) uitstralen. Tsja. Het verstandigste dat ik ooit een fiscale rechter over het verschijnsel ‘echte boef’ heb horen zeggen is dat hij nooit verhogingen van 100% (of meer!) oplegde. Die waren namelijk alleen maar bestemd voor echte boeven, en die werden in zijn optiek toch nooit gegrepen! En mocht dat onverhoopt toch zo zijn, dan waren het blijkbaar geen echte boeven. Want …, enfin u begrijpt wat ik bedoel.

Terug naar de handhavingsluwe Wet DBA. Dit stuk rood vlees dat de arena werd ingegooid werd voor de verandering opgeraapt door het Tweede Kamerlid Klein. De staatssecretaris omschreef in antwoord op diens Kamervragen een kwaadwillende als een ‘opdrachtgever of opdrachtnemer (de kwalificatie is blijkbaar niet voorbehouden aan opdrachtgevers, SS) die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)’. Uitzonderlijke gevallen dus, waarin geopereerd wordt in ‘een context van opzet, fraude of zwendel’. De staatssecretaris ging vervolgens vol op het orgel en sprak in termen van listigheid, valsheid of samenspanning, ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of (het risico van) uitbuiting. Kortom: een kwestie waarmee de staatsveiligheid overduidelijk is gemoeid. Wiebes durfde de groep zelfs te kwantificeren: niet meer dan tien gevallen. Let wel: tien gevallen, en geen – zoals ik abusievelijk eerst las – tien procent van alle gevallen. Het zou bovendien gaan om bekenden van de Belastingdienst, die opereren aan de onderkant van de arbeidsmarkt en soms door de concurrentie worden verlinkt. Het lijkt  - ‘ik voel dat heel fijn aan’, zou Olivier B. Bommel gezegd hebben – dus eerder om een soort van georganiseerde criminaliteit te gaan dan om gewone ondernemers die misschien (te) weinig op hebben met regeltjes en voorschriften.

Nadat het handhavingsprobleem (en daarmee de Wet DBA) door de heer Wiebes betrekkelijk elegant is opgelost wordt het nu tijd voor een werkbare oplossing van het echte probleem. Iets wat binnen het huidige juridische (arbeidsrechtelijke) en fiscale kader nog wel eens onmogelijk zou kunnen zijn.

Maar dat is een zorg voor een volgend kabinet, na de verkiezingen van 15 maart 2017. 

Dit artikel is gepubliceerd in Fiscaal up to Date.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws