blog

Bent u als werkgever verplicht om vakantiegeld uit te betalen?

Bent u als werkgever verplicht om vakantiegeld uit te betalen?
Gepubliceerd: 12-11-2021, laatst gewijzigd: 15-03-2022

Iedereen met een arbeidsovereenkomst heeft hier recht op: vakantiegeld. Dit welkome extraatje dient uiterlijk in juni te zijn overgemaakt. Want tegen die tijd gloort de zomervakantie aan de horizon kijkt men reikhalzend uit naar het doorbreken van het alledaagse. Dat gunt u uw werknemers natuurlijk.

Maar hoe zit dat voor u als werkgever? Bent u ten alle tijden verplicht om vakantiegeld, ook wel vakantietoeslag of vakantiebijslag genoemd, uit te betalen? Zelfs als uw onderneming in zwaar weer verkeert door de coronacrisis. En hoe hoog is deze vakantietoeslag die u dient te betalen?

Hoogte vakantiegeld

In de meeste gevallen is vakantiegeld 8% van het brutoloon. Maar soms hoger. Dat is afhankelijk van de CAO of de individuele arbeidsovereenkomst. Sowieso is het minimum 8%. Dit is conform de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (Wml). U betaalt vakantiegeld over het totale brutoloon van de afgelopen periode.

Hebben alle medewerkers recht op vakantiegeld?

Niet alleen uw vaste aanwezige medewerkers hebben er recht op, ook zieke medewerkers krijgen vakantiegeld. De hoogte hiervan wordt dan berekend over het uitbetaalde ziekengeld. Dat geldt ook voor uitbetaalde verlofuren, meeruren en vaak ook overuren. Over een winstuitkering en eindejaarsuitkering bent u geen vakantiegeld verschuldigd.

Is vakantiegeld altijd verplicht?

Vakantiegeld is verplicht. Maar zoals altijd zijn er nuances waardoor het net anders ligt. Denk aan uitbetaalde overuren. Hierover hoeft u in de meeste gevallen geen extra vakantietoeslag te betalen. Bijvoorbeeld als u heeft afgesproken dat u bij overwerk al 50% overwerktoeslag betaalt. Omdat er verschillende CAO’s zijn is het van belang om in uw CAO te controleren of er wel, dan niet nog vakantietoeslag bovenop het overwerktoeslag komt.

Afwijkende CAO

Er zijn ook CAO’s die afwijkende perioden gebruiken om het vakantiegeld te berekenen. Dit is de zogenoemde ‘peilmethodiek’. Hierin wordt de vakantietoeslag berekend over een kalenderjaar met één maand of periode als basis. Het nadeel aan deze methodiek is dat de medewerker het vakantiegeld terug moet betalen bij het uit dienst treden.

Wanneer moet vakantiegeld uitbetaald zijn?

In de wet is opgenomen dat het vakantiegeld uiterlijk in juni uitbetaald moet zijn, maar dit mag ook eerder. Meestal staat het vakantiegeld eind mei al op de rekening van  medewerkers. Als dat niet haalbaar is, kunt u hiervan afwijken. Leg dit schriftelijk vast om misverstanden te voorkomen. Is er een CAO van toepassing? Dan staat hier meestal in over welke periode het vakantiegeld berekend wordt en ook in welke maand het uitbetaald dient te worden.

Vakantiegeld bij geen CAO

Is er geen CAO van toepassing? Dan kunt u de hoogte en uitbetaling van het vakantiegeld opnemen in de arbeidsovereenkomst aan het begin van indiensttreding. Denk bijvoorbeeld aan de afspraak om het vakantiegeld maandelijks uit te betalen in plaats van één keer per jaar.

Één keer per jaar betalen

Wilt u het vakantiegeld één keer per jaar uitbetalen? Dan wordt dit fiscaal gezien als een ‘bijzondere beloning’. Dit betreft de loonheffing die ingehouden en berekend wordt volgens het bijzondere tarief. De hoogte van het percentage dat hieruit komt is op basis van het fiscale jaarloon van het voorafgaande jaar.

Loonheffing op vakantiegeld

Het is belangrijk om te controleren of dit percentage klopt. Als dit percentage te laag blijkt, dan wordt er te weinig loonheffing ingehouden op de vakantietoeslag. Het gevolg kan zijn dat de medewerker achteraf inkomstenbelasting moet bijbetalen. Kiest u voor een maandelijkse betaling van het vakantiegeld? Dan mag er wel de normale progressieve tabel gebruikt worden.

Zwaar weer: uitstellen of niet betalen vakantiegeld

Hoe zit dat met uitstellen van het vakantiegeld? Het is immers een zware tijd geweest voor veel ondernemers. Helemaal niet uitbetalen is alleen geen optie. Maar u kunt, in goed overleg, met uw medewerkers afspraken maken over een uitstel van het vakantiegeld. Om misverstanden te voorkomen legt u deze afspraken schriftelijk vast. Denk er bijvoorbeeld aan om het vakantiegeld in vier maandelijkse termijnen over te maken. Uiteraard moeten de termijnen wel redelijk zijn. Daarnaast bent u verplicht om dit vakantietoeslag binnen één kalenderjaar uit te keren.

Goed om te weten:

Wist u dat de meeste medewerkers sinds 2021 minder vakantiegeld over houden door een verandering in de afbouw van de arbeidskorting?

Meer weten over uitbetaling en uitstel van vakantiegeld?

Als u meer wilt weten over de uitbetaling van het vakantiegeld, of het uitstellen hiervan en hoe u dit fiscaal het handigst aanpakt? Neem gerust contact op via het contactformulier. De adviseurs van Flynth HR Services kunnen u helpen.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 236 77 77
Petra Boldewijn - van Vliet Adviseur HR Services bij Flynth Petra Boldewijn - van Vliet