My Flynth
Nieuws

Beleidsregel Operationeel Programma: ontdek de subsidies

Gepubliceerd: 20-03-2017, laatst gewijzigd: 20-03-2017

De provincie Gelderland heeft de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2017 gepubliceerd. Hierin leest u welke subsidies er zijn, of u in aanmerking komt en welke spelregels er gelden voor de subsidieaanvragen.

Met de beleidsregel wordt uitvoering gegeven aan het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland en aan de regionale invulling van de mkb-innovatiestimulering Topsectoren. Naast algemene subsidiebepalingen bestaat de beleidsregel uit de volgende paragrafen op basis waarvan subsidie kan worden verstrekt:

 • R&D-projecten
  Deze paragraaf wordt in 2017 nog niet opengesteld.
 • Grote R&D-projecten (3.3)
  Smart industries:                 1 maart tot en met 9 mei 2017
  Circulaire economie:          15 april tot en met 20 juni 2017
  Algemene innovatie:        15 juli tot en met 3 oktober 2017
 • Stimuleren proeftuinen (3.4)
  1 maart 2017 tot en met 28 februari 2018
 • Stimuleren clusters en netwerken (3.5)
  1 maart 2017 tot en met 28 februari 2018

Van ‘Stimuleren proeftuinen’ en ‘Stimuleren clusters en netwerken’ worden de  beschikbare middelen verdeeld op basis van volgorde van ontvangst. Van de overige worden de beschikbare middelen verdeeld op basis van rangschikking naar geschiktheid.

R&D-samenwerkingsprojecten

Subsidie wordt verstrekt aan twee of meer van elkaar onafhankelijke mkb-ondernemingen die met elkaar samenwerken op basis van één samenwerkingsovereenkomst. Hierbij wordt subsidie verstrekt voor activiteiten die passen binnen het Operationeel Programma en één van de Innovatieprogramma’s Topsectoren. Zorg ervoor dat uw activiteiten zijn gericht op:

 1. experimentele ontwikkeling of op industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling, en
 2. algemene innovatie, of
 3. koolstofarme innovatie.

Per subsidieontvanger bedraagt de subsidie maximaal 35 procent van zijn deel van de subsidiabele kosten en maximaal 100.000 euro. De subsidie bedraagt minimaal  50.000 euro en maximaal 200.000 euro.

Grote R&D-samenwerkingsprojecten

Subsidie wordt verstrekt aan twee of meer van elkaar onafhankelijke instanties die met elkaar samenwerken op basis van één samenwerkingsovereenkomst en waarvan ten minste één instantie een mkb-onderneming is. U ontvangt subsidie voor activiteiten die passen binnen het Operationeel Programma. Zorg ervoor dat uw activiteiten zijn gericht op:

 1. experimentele ontwikkeling of op industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling, en
 2. algemene innovatie, of
 3. koolstofarme innovatie.

Per subsidieontvanger bedraagt de subsidie maximaal 50 procent van zijn deel van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt minimaal 250.000 euro en maximaal 2 miljoen euro.

Stimuleren proeftuinen

Subsidie wordt verstrekt aan van twee of meer van elkaar onafhankelijke instanties die met elkaar samenwerken op basis van één samenwerkingsovereenkomst en waarvan ten minste twee instanties een mkb-onderneming zijn. Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die passen binnen het Operationeel Programma. Zorg ervoor dat uw activiteiten zijn gericht op:

 1. het verrichten van ten minste twee verschillende experimentele ontwikkelingen in een proeftuin
 2. exploitatie van de proeftuin waarin de experimentele ontwikkelingen worden verricht
 3. het upgraden van de proeftuin waarin de experimentele ontwikkelingen worden verricht, en
 4. algemene innovatie, of
 5. koolstofarme innovatie.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten met een minimum van 200.000 euro en een maximum van 600.000 euro.

Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten

Subsidie wordt verstrekt aan twee of meer van elkaar onafhankelijke instanties die met elkaar samenwerken op basis van één samenwerkingsovereenkomst. Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die passen binnen het Operationeel Programma. Zorg dat uw activiteiten gericht zijn op:

 1. samenwerking van mkb-ondernemingen tot stand brengen
 2. een bestaande samenwerking met mkb-ondernemingen uitbreiden
 3. mkb-ondernemingen stimuleren tot valorisatie, of
 4. het tot stand brengen van samenwerking tussen mkb-ondernemingen en eindgebruikers, gericht op bevordering van toepassing van koolstofarme technologieën.

De activiteiten onder a tot en met c zijn gericht op algemene innovatie of koolstofarme innovatie. De activiteiten onder d zijn uitsluitend gericht op koolstofarme innovatie. De subsidie bedraagt ten hoogste 50 procent van de subsidiabele kosten en minimaal 200.000 euro en maximaal 500.000 euro.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Geert Witjes

geert.witjes@flynth.nl