nieuws

Begin tijdig aan de innovatieagenda van uw bedrijf

Begin tijdig aan de innovatieagenda van uw bedrijf
Gepubliceerd: 01-09-2020, laatst gewijzigd: 01-09-2020

Bij Flynth komen we zeer regelmatig in contact met ondernemers die bezig zijn met prachtige innovatieve concepten of met prototypes van nieuwe, innovatieve machines. Vaak krijgen we dan de terechte vraag of er subsidiemogelijkheden zijn. Goed om te weten is dat bij subsidieaanvragen een gedegen plan van aanpak én een tijdige start van essentieel belang zijn. Uiteraard kunnen de ervaren subsidieadviseurs van Flynth u hierbij helpen.

Subsidiemogelijkheden voor innovatieconcepten of prototypes zijn er gelukkig vaak – nu en in de toekomst. De kern van een succesvolle subsidieaanvraag zit hem in een gedegen projectplan, waarin u uitlegt wat de aanleiding is voor de subsidie, wat het doel en het plan van aanpak is. Naast een uitgekiend plan van aanpak, is het net zo belangrijk om tijdig te beginnen met de subsidieaanvraag én een subsidieadviseur te vragen voor ondersteuning. Maar hoe stelt u nu een innovatieagenda op voor uw bedrijf, waarbij u de subsidiemogelijkheden optimaal benut?

Haalbaarheidsonderzoek of marktverkenning

Ten eerste is er de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor een haalbaarheidsonderzoek of marktverkenning voor nieuw te ontwikkelen producten. Dit kan jaarlijks in april. Feitelijk legt u met een haalbaarheidsonderzoek het fundament voor een plan van aanpak voor de totstandkoming van een innovatie. U moet er wel rekening mee houden dat het opzetten van een haalbaarheidsonderzoek en het definiëren van randvoorwaarden enige voorbereiding vraagt.

Samenwerking nodig

In de periode juni tot en met september kunnen subsidieaanvragen worden ingediend, waarbij twee of meer bedrijven gezamenlijk werken aan een innovatief product. Het plan van aanpak dat hiervoor nodig is, is vaak gefundeerd op een haalbaarheidsonderzoek dat voorafging aan de samenwerking.

Technisch knelpunten

Vanaf medio oktober kunt u subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van producten of processen in het nieuwe kalenderjaar. Ook dit gaat op basis van een beknopte projectomschrijving, waarin specifieke technische knelpunten zijn benoemd. Deze knelpunten zijn waarschijnlijk al bij het opstellen van het haalbaarheidsonderzoek gedefinieerd. Daarnaast kunt u gedurende het jaar een subsidieaanvraag indienen voor een innovatief project in het lopende kalenderjaar. 

Tijdig handelen is essentieel

Voor het optimaal benutten van de benodigde subsidies is het zaak om op tijd na te denken over de innovatieagenda van uw bedrijf. Toch merken we bij Flynth dat we soms ‘aan de late kant’ aan tafel zitten. De ene keer is er tijdsdruk, omdat een interessante subsidieregeling voor een bepaalde deadline moet worden ingediend. De tijd is dan te kort om een goed plan met benodigde financiële onderbouwing op te stellen. Een andere keer is de ontwikkeling van de innovatie al in een vergevorderd stadium. En dat terwijl er bij verreweg de meeste regelingen eerst een subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór het project kan starten.  Als het prototype dan al nagenoeg demonstratie klaar is, wordt het lastig te verantwoorden.

Scoren bij een subsidieaanvraag

Als dit jaar ook maar iets heeft aangetoond, is het wel dat de weerbaarheid van uw onderneming steeds belangrijker wordt. Innoveren en kunnen anticiperen op veranderingen spelen hierbij een grote rol. De praktijk leert inmiddels dat innovatieplannen die goed zijn voorbereid en los van een specifieke subsidieregeling zijn opgezet het beste scoren bij een subsidieaanvraag. Begin daarom op tijd en laat u bij het uitwerken van uw innovatieagenda ondersteunen door een ervaren subsidieadviseur van Flynth.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Kees Poortvliet Subsidieadviseur bij Flynth Kees Poortvliet

Kees.Poortvliet@flynth.nl