Nieuws

Bedrijfsovername Sabe-subsidie aanpassingen

Bedrijfsovername Sabe-subsidie aanpassingen
Gepubliceerd: 19-05-2021, laatst gewijzigd: 18-03-2022

Volgens het CBS heeft ruim 40% van de agrarische bedrijven een bedrijfsopvolger. Er staat dus een categorie potentiële jonge boeren en boerinnen klaar, om straks het bedrijf van hun ouders over te nemen. In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2023 moeten de lidstaten een deel van hun budget verplicht besteden aan jonge landbouwers. UPDATE: Helaas heeft het aantal aanvragen het budget van RVO overstegen. Het is niet meer mogelijk om een SABE voucher aan te vragen. 

Bedrijfsopvolgingsregeling ter discussie

Minder goed nieuws betreft de regeling voor bedrijfsopvolging en het schenkingsrecht (BOR regeling). Aan deze nu nog gunstige regeling, wordt in Den Haag gemorreld. Thans is de eerste 1.100.000 euro (afgerond) vrijgesteld en over het meerdere is zelfs 83% vrijgesteld. Onder een nieuwe regeling wordt dit minder gunstig. De effectieve belastingdruk gaat hierdoor omhoog, genoemd wordt een verhoging van 4% naar 30%. Hiermee is onzeker of een bedrijf ook in komende jaren, nog over kan naar de volgende generatie, zonder het betalen van (veel) schenkingsrecht.
Vraag: wat betekent dit voor het moment van bedrijfsovername in uw situatie?

Waarde versus rendement

Bedrijfsovername is nooit gemakkelijk geweest. Het blijft een lastig en ingrijpend proces. Ook vandaag de dag gaat het nog steeds om de balans tussen een redelijk pensioen voor de ouders én een lonende exploitatie voor de opvolger. De waarde van het gemiddelde agrarisch bedrijf is de afgelopen jaren flink gestegen, enerzijds door de vergroting van de bedrijfsomvang, anderzijds door de flink gestegen grondprijzen. De waarde van een boerderij is vaak hoog ten opzichte van het rendement dat via de bedrijfsexploitatie kan worden gemaakt.  

Communicatie en vertrouwen

Ouders en opvolger(s) moeten nagaan wat de waarde en het rendement van het bedrijf voor hun posities betekent en voor de situatie van de andere kinderen. Het is van alle tijden, dat de opvolger de boerderij voor een lagere waarde overneemt en of een deel geschonken krijgt. Maar vandaag de dag zien we ouders vaker in een spagaat: het verschil tussen hun kinderen door een bedrijfsovername wordt ongewild groot. Communicatie over de wensen en belangen van de verschillende betrokkenen wordt niet altijd als makkelijk ervaren, maar is heel belangrijk. Hetzelfde geldt voor onderling vertrouwen.

Familieconvenant als hulpmiddel

Heeft u al een familieconvenant? Hierin wordt de onderlinge relatie tussen familieleden en hun relatie met het bedrijf en kapitaal weergegeven. Diverse zaken kunnen aan de orde komen, zoals visie op de toekomst en doelstellingen van het familiebedrijf, waarden en gedragsregels, eigendom en zeggenschap, loopbaan, leiding van het familiebedrijf, overleg, proces van overdracht en opvolging en informatie en besluitvorming binnen de familie. Het blijkt een nuttige hulpmiddel, als aanvulling op het maatschap- of firmacontract.

Hoe is het nu geregeld?

In veel samenwerkingsovereenkomsten is of wordt opgenomen dat bij de bepaling van de overnameprijs, voor de grond wordt uitgegaan van de waarde in verpachte staat. Hoe staat dit in jullie situatie omschreven? En is dit nog passend en moet dit zo blijven? Een alternatief is om bijvoorbeeld uit te gaan van de waarde waarbij nog een lonende exploitatie mogelijk is. Ook is het nuttig om naar hele nieuwe of andere mogelijkheden voor de overname te zoeken. Bijvoorbeeld door hardop de vraag te stellen of zelfstandig ondernemerschap en volledig eigendom persé aan elkaar gekoppeld moeten blijven. En nagaan welke andere opties of aangepaste verdienmodellen er zijn.  

Subsidie op bedrijfsadvies

Inmiddels is het niet meer mogelijk om de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) aan te vragen. Het budget is met het grote aantal aanvragen reeds overschreden. Met de SABE regeling kunt u een voucher krijgen ter waarde van 1.500 euro voor gratis bedrijfsadvies over kringlooplandbouw of duurzaam ondernemerschap Het kan gaan om één-op-één-advies of bijeenkomsten in studiegroepverband met maximaal 15 collega’s. Bundeling van de individuele vouchers voor een studiegroep is mogelijk.

Oriëntatie op bedrijfsovername

De SABE-voucher kan worden besteed aan individueel advies of begeleiding bij het starten of overnemen van een agrarisch bedrijf. De voucher kan worden ingezet voor het maken van een haalbaarheidsonderzoek of overnameplan, of het bespreken van specifieke onderwerpen met een deskundige adviseur.

Onderwerpen in groepsverband

De voucher kan ook worden gebruikt voor deelname aan bijeenkomsten in kleine groepen die Flynth organiseert over specifieke onderwerpen, gericht op het traject van bedrijfsovername. Onderwerpen: persoonlijke ontwikkeling, communicatie, samenwerking en het familieconvenant.

Flynth beschikt per gebied over gekwalificeerde adviseurs in het BAS-register om de werkzaamheden voor u uit te voeren. De SABE-subsidie is een mooi hulpmiddel voor een oriëntatie op de eventuele toekomstige bedrijfsovername.

Wie het eerst komt, die het eerst maalt

Toekenning van de vouchers gaat op volgorde van aanmelding, wie zich het eerst had aangemeld, staat hoger in prioriteit voor de uitkering van de subsidie. Door het hoge aantal aanmeldingen kunt u niet meer in aanmerking komen voor de subsidie. De voucher is na aanmelding een jaar geldig.

Aanmelding

Aanmelding voor de SABE-regeling was mogelijk via het e-loket van RVO. Helaas is dit niet meer mogelijk omdat het budget voor de subsidie is overschreden.

SABE voucher nieuwe openstelling pagina

UPDATE: Door het hoge aantal aanvragen voor de SABE regeling, is het helaas niet meer mogelijk om in aanmerking komen voor deze subsidie. Uiteraard staat Flynth ook zonder SABE voucher voor u klaar.

 

 

Sabe-module en relevante aandachtsgebieden bij bedrijfsontwikkeling en bedrijfsovername  

  • Bedrijfsovername. Het starten, beëindigen of overnemen van een agro onderneming. 
  • Ontwikkeling op het gebied van persoonlijke en duurzame ontwikkeling van de landbouwonderneming. 
  • Horizontale samenwerking. Het stimuleren van de samenwerking tussen landbouwondernemingen, telersverenigingen en producentenorganisaties zodat de positie van de landbouwonderneming versterkt wordt. 
  • Duurzaam verdienvermogen Versterken van het toekomstperspectief en het inkomen.

 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Hans Scholte Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Hans Scholte