Agro Vertrouwensindex op laagste punt sinds 2013

Gepubliceerd: 25-11-2019, laatst gewijzigd: 25-11-2019

De Agro Vertrouwensindex is in het derde kwartaal van 2019 opnieuw gedaald. De index daalde met 4,2 punten en staat nu op een kleine 6 punten. Hoewel niet eerder zo’n lage index gemeten is sinds de start in 2013, zijn nog altijd meer boeren en tuinders positief dan negatief gestemd.

Vooral melkveehouders en glastuinders waren negatiever dan een kwartaal geleden. Melkveehouders hadden nog niet eerder zo weinig vertrouwen in hun onderneming, al bleef de index net boven het nulpunt. Bij glastuinders is het vertrouwen, ondanks de daling, nog altijd goed te noemen. Pluimvee- en varkenshouders waren iets positiever dan een kwartaal geleden.

Agro Vertrouwensindex 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemming daalt 2,5 punt

De stemmingsindex voor de land- en tuinbouwbedrijven is in het derde kwartaal van 2019 met 2,5 punten gedaald en staat nu op 16. Dit getal geeft de huidige stemming van de ondernemers weer. Alleen onder varkenshouders steeg de index met 14 punten ten opzichte van een kwartaal geleden. Bij akkerbouwers blijft de stemming gelijk en bij andere sectoren is er sprake van een relatief beperkte daling van 2 tot 6 punten. 

Index verwachte economische situatie voor het eerst negatief 

De index over de verwachte toekomstige situatie op het bedrijf daalde voor het eerst sinds het begin van de metingen (begin 2013) onder het nulpunt. Meer ondernemers oordelen negatief over hun bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar dan positief. De index daalde opnieuw met 6 punten en staat na het derde kwartaal op -3 punten. Varkenshouders, melkveehouders en glastuinders werden een stuk negatiever over de middellange termijn. Voor deze drie sectoren daalde de index tussen de 10 en 12 punten. Ook akkerbouwers waren somberder (-4 punten). Pluimveehouders waren, na een sterke daling bij de vorige meting, weer iets positiever (+5 punten). Opengrondstuinders hadden een nagenoeg gelijke mening over de middellange termijnverwachting voor hun bedrijf. 

Land- en tuinbouw genuanceerd over ambitie klimaatneutrale economie 2050

Elk jaar wordt, in het derde kwartaal, één extra vraag gesteld in de enquête voor de Agro Vertrouwensindex. Dit jaar was de stelling:

“De EU en Nederland willen een klimaatneutrale economie in 2050.
 Dit biedt mijn bedrijf kansen.”

Uiteraard is 2050 nog ver weg maar uit de antwoorden van ondernemers blijkt dat genuanceerd over deze stelling wordt gedacht. Zo’n 39% ziet belemmeringen voor hun bedrijf bij het toewerken naar een klimaatneutrale economie. Ruim 33% van de ondernemers staat neutraal tegenover de stelling en 28% van de bedrijven ziet juist ook kansen. Hiervan ziet slechts 9% van de ondernemers veel kansen tegen 19% die beperkt kansen ziet. Het percentage ondernemers dat veel belemmeringen en beperkt belemmeringen ziet is bijna even groot.

Mening agro

Meer informatie

Wilt u weten hoe uw bedrijf ervoor staat ten opzichte van vergelijkbare bedrijven? Of meer informatie over de Agro Vertrouwensindex*? Neem contact op met Flynth via e-mail agro@flynth.nl of telefoonnummer (088) 236  67 77.

Beleidsmakers en politici vragen vaak hoe de stemming is in de land- en tuinbouw. Een eenduidig antwoord is niet te geven.  Om betere, representatievere informatie over de stemming onder agrarisch ondernemers te kunnen gebruiken voor de belangenbehartiging, ontwikkelden LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants, en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in samenwerking met Wageningen Economic Research de Agro Vertrouwensindex. De enquête wordt sinds 2013 viermaal per jaar gehouden. De respons was 520 ondernemers in het derde kwartaal van 2019. 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel:

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Frank Zeinstra

Frank.Zeinstra@flynth.nl