My Flynth
Nieuws

Nieuws

Op deze pagina delen wij graag nieuws en de laatste inzichten vanuit de markt en wet- en regelgeving. Wilt u automatisch op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen in uw branche en van actuele wet- en regelgeving; meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Nieuws

Afschaffing landbouwregeling BTW per 1-1-2018?

Gepubliceerd: 11-10-2016, laatst gewijzigd: 11-10-2016

In persberichten die zijn verschenen naar aanleiding van de gepubliceerde Miljoenennota en het Belastingplan 2017 wordt gemeld dat het voornemen bestaat om de BTW-landbouwregeling met ingang van 1-1-2018 af te schaffen. Voor de sector kan dit belangrijke gevolgen hebben en daarom vinden wij het belangrijk hier aandacht aan te besteden.

In de Miljoenennota 2017 is op pagina 107 van begroting XIII (Economische Zaken enz.) in een kleine tussenzin vermeld dat de BTW-landbouwregeling zal worden afgeschaft per 1-1-2018. Het is dus niet opgenomen in het Belastingplan zelf maar een beetje weggestopt in de begroting voor het Ministerie van Economische Zaken. Voor de geïnteresseerde lezers onder u is dit stuk te vinden via deze link

De motivering die voor de afschaffing wordt gegeven, is de volgende. “Per 1 januari 2018 wordt de BTW-landbouwregeling afgeschaft. Zoals uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Agro-, visserij, en voedselketens (TK, 30 991 nr. 25) blijkt draagt deze regeling in mindere mate bij aan de beleidsdoelen van artikel 6 (Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens). “

Weliswaar is deze aanpassing om onduidelijke redenen niet vermeld in het Belastingplan 2017 maar het schijnt hierbij toch om een werkelijk beleidsvoornemen te gaan. ​Zowel het Register Belastingadviseurs alsook de VLB zijn inmiddels bezig uit te zoeken hoe concreet dit voornemen is. Ook de SGP houdt zich hier intussen mee bezig en houdt de vinger aan de pols. Het is uiteraard belangrijk dat de sector hierover op korte termijn duidelijkheid verkrijgt omdat dit voor de betrokken bedrijven nogal ingrijpende gevolgen kan hebben. Wanneer de afschaffing namelijk pas in het Belastingplan 2018 wordt aangekondigd, heeft de sector slechts een zeer korte termijn om zich hierop voor te bereiden. Immers, er zal het een en ander moeten worden aangepast in de administratieve processen en ook in de advisering ten aanzien van het tijdstip van investeringen/desinvesteringen za hiermee rekening moeten worden gehouden. De volgende zaken verdienen hierbij aandacht:

  • aanpassing administratie;
  • aanmelding bij belastingdienst;
  • informeren afnemers/leveranciers;
  • berekening gevolgen herzieningsregeling omzetbelasting voor "oude" investeringen;
  • beoordelen tijdstip nieuwe investeringen, d.w.z. vóór of ná 1-1-2018.

Uiteraard zal Flynth ten aanzien van dit onderwerp de vinger aan de pols houden en nader over dit onderwerp berichten wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Ed Schregardus

Ed.Schregardus@flynth.nl