My Flynth
Blog

Afschaffen dividendbelasting van de baan! Hoe nu verder met lastenverlichting?

Gepubliceerd: 17-10-2018, laatst gewijzigd: 24-10-2018

Maandag 15 oktober 2018 is definitief bekend geworden dat de omstreden afschaffing van de dividendbelasting van tafel is. Dat heeft Unilever toch maar mooi voor elkaar gekregen met het besluit om het hoofdkantoor toch niet helemaal van Londen naar Rotterdam te verhuizen. Wat heel Nederland (met uitzondering van premier Rutte) niet voor elkaar kreeg, lukte een multinational op een zonnige middag in oktober wel. Dat geeft voor sommigen in dit land enigszins te denken over de politieke invloed van dit soort organisaties.

Wat belangrijker is, is echter hoe nu de € 1,5 miljard euro die hiermee overblijft alsnog kan worden besteed. Duidelijk is dat de wensen van de oppositie om die te besteden aan onderwijs en zorg niet worden gehonoreerd. De coalitie wil dit geld – terecht overigens – gewoon besteden aan verbetering van het vestigingsklimaat. De coalitiepartijen zijn er inmiddels uit en nadat de Tweede Kamer is geïnformeerd, is vervolgens ook de  (vak)pers bijgepraat over de nieuwste plannen. Zoals verwacht, is het weer een enorm gegoochel met cijfers, percentages en jaartallen maar daar zijn wij inmiddels wel aan gewend.

Het gaat concreet om de volgende maatregelen:

  • het tarief van de vennootschapsbelasting in de hoogste schijf (d.w.z. boven € 200.000) zou al worden verlaagd van 25 naar 22,5% maar dit zal verder worden verlaagd tot 20,5% in 2021. Alleen begint deze verlaging niet – zoals eerder aangekondigd – al in 2019 maar pas in 2020;
  • het tarief van de vennootschapsbelasting voor het MKB (d.w.z. winsten tot max. € 200.000) zou al worden verlaagd van 20 naar 16% maar dat gaat terug naar 15% in 2021;
  • de zogenaamde 30%-regeling ofwel de expatregeling krijgt een overgangsregeling. De termijn waarin buitenlandse werknemers een fiscaal vriendelijke behandeling in Nederland krijgen, zou vanaf 1-1-2019 in één keer worden verkort van 8 naar 5 jaar zonder enige overgangsregeling voor bestaande gevallen. Nu wordt toch een overgangsregeling getroffen voor expats die hierdoor in 2019 of 2020 al zouden worden getroffen;
  • vanaf 2021 wordt structureel € 200 miljoen uitgetrokken om werkgeverslasten op arbeid te verlagen maar die maatregel moet nog helemaal worden ingevuld;
  • de belastingheffing over schulden van meer dan € 0,5 miljoen bij de eigen B.V. wordt enigszins verzacht en wel op twee punten. In plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden worden ook nieuwe eigenwoningschulden uitgezonderd. Bovenop de eigenwoningschuld zal een aanvullende drempel van € 0,5 miljoen gelden voor de dga en zijn partner samen;
  • de beperking in het fbi-regime gaat niet door. Hierdoor blijft het mogelijk voor fiscale beleggingsinstellingen om in Nederlands vastgoed te beleggen;
  • oorspronkelijk zou voor de vennootschapsbelasting op gebouwen nog maar tot de WOZ-waarde mogen worden afgeschreven. Voorgesteld wordt nu dat toch nog 3 jaar lang op de oude manier – d.w.z. tot 50% van de WOZ-waarde – mag worden afgeschreven als het gebouw vóór 1-1-2019 in gebruik is genomen en nog geen 3 jaar op dat gebouw is afgeschreven;
  • de spoedreparatie voor de fiscale eenheid zou terugwerkende kracht hebben tot en met 25 oktober 2017, 11.00u maar dat wordt nu beperkt tot 1-1-2018. Op zich een logische aanpassing want zelfs de belastingdienst had al aangegeven geen flauw idee te hebben hoe het oorspronkelijke voorstel zou moeten worden uitgevoerd;
  • het percentage van de 2e schijf van de S&O-afdrachtvermindering in de loonbelasting en premie volksverzekeringen zal in 2020 worden verhoogd van 14% naar 16% waardoor investeringen in onderzoek en ontwikkeling makkelijker en fiscaal aantrekkelijker wordt gemaakt.

De verhoging van het aanmerkelijk belangtarief wordt overigens niet genoemd in de aangepaste plannen en dat had door de verdere verlaging van de vennootschapsbelastingtarieven wel voor de hand gelegen. Het lijkt er echter op dat het MKB met al deze aanpassingen per saldo er wel op vooruit zal gaan.

Wij blijven het verdere wetgevings- en besluitvormingsproces voor u volgen en zullen u hierover regelmatig op de hoogte stellen.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Ed Schregardus

Ed.Schregardus@flynth.nl