My Flynth
Nieuws

Nieuws

Op deze pagina delen wij graag nieuws en de laatste inzichten vanuit de markt en wet- en regelgeving. Wilt u automatisch op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen in uw branche en van actuele wet- en regelgeving; meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Nieuws

Afhandeling derivaten en renteswaps bekend

Gepubliceerd: 21-12-2016, laatst gewijzigd: 18-01-2017

Op 19 december heeft de derivatencommissie haar definitieve ‘Herstelkader’ gepubliceerd. In een lijvig rapport staat zeer specifiek beschreven hoe (kleinere) ondernemers, zoals mkb’ers, gecompenseerd moeten worden voor in het verleden aangekochte derivatenproducten (zoals renteswaps).

Nadat het voorlopige ‘Herstelkader’ al in juli was gepresenteerd, heeft de derivatencommissie in dit najaar hiermee pilots uitgevoerd. Op basis van de ervaringen is de regeling verder omschreven en aangescherpt.

Bezit u derivaten zoals renteswaps dan kunt u de komende periode een voorstel van uw bank verwachten. Voor ‘oudere’ derivaten moet u mogelijk zelf contact zoeken met uw bank.

 • Had u een ‘lopend’ rentederivaat tussen 1 april 2011 en 1 april 2014? Dan krijgt u binnenkort een voorstel van uw bank.
 • Sloot u na 1 januari 2005 een rentederivaat af, met de einddatum na 1 april 2011?  En heeft u deze voor die tijd afgesloten of afgekocht? Dan moet u zich zelf melden bij uw bank. De bank neem geen contact met u op.

Zeg niet direct ‘ja’ tegen het voorstel

Doet de bank u een voorstel? Ga niet onmiddellijk akkoord. Als u ‘ja’ zegt tegen het voorstel van uw bank dan is deze bindend en definitief. U kunt zich er dan niet meer op beroepen. Bel eerst Flynth voor advies en laat beoordelen of het aanbod van uw bank realistisch en passend is. Ook kan er gekeken worden naar een zo gunstig mogelijke fiscale afwikkeling van de compensatie.

Vraag een gratis renteswap-overzicht aan

Mkb’ers kunnen maximaal 20 procent van de rente die over een renteswap is betaald van hun bank terugkrijgen, tot maximaal 100.000 euro. Flynth geeft u een persoonlijke indicatie van de coulancevergoeding, met het gratis renteswap-overzicht. Onze adviseurs hebben hier al veel ervaring mee: ruim 150 ondernemers zijn u voorgegaan.

Uit onze indicaties blijkt dat 15% van de ondernemers recht heeft op een vergoeding tussen de 40.000 en 50.000 euro. 13% heeft recht op de maximale vergoeding van 100.000 euro. Hoe hoog uw coulancevergoeding zal zijn, hangt onder meer af van de hoogte (nominaal bedrag en rentepercentage) en looptijd van uw renteswap. In de regel geldt: hoe hoger de renteswap en hoe langer de looptijd. Hoe hoger de vergoeding.

De gemiddelde coulancevergoeding bedraagt 53.000 euro (voor renteswap-contracten tot 2,5 miljoen euro nominaal). Boven de 2,5 miljoen euro wordt de coulancevergoeding in alle gevallen beperkt tot het maximum van 100.000 euro.

Voor wie is het ’Herstelkader’ bedoeld?
Deze regeling is bedoeld voor kleinere ondernemers (zoals mkb’ers). U moet aan minimaal twee van de volgende voorwaarden voldoen.

 • U heeft een balanstotaal van minder dan 20 miljoen euro.
 • Uw omzet is minder dan 40 miljoen euro.
 • Uw totaal eigen vermogen is minder dan 2 miljoen euro.

De regeling is niet bedoeld voor particulieren, grootzakelijke bedrijven en professionele beleggers.

Hoe ziet het definitieve ‘Herstelkader’ eruit?
De vier onderdelen van het Herstelkader zijn:

 1. Rentederivaat omgezet
  Buitengewoon complexe derivaten worden waar nodig omgezet in meer eenvoudige derivaten.
 2. Herstellen onvolkomenheden 
  Alle technische onvolkomenheden van het rentederivaat worden hersteld. Klanten ontvangen een compensatie voor zover rentederivaten niet aansluiten met onderliggende leningen (mismatches).  
 3. Coulancevergoeding
  Als klant met een renteswap of -collar ontvangt u een coulancevergoeding van uw bank.
 4. Vergoeding hogere renteopslag
  Uw bank vergoedt uw eventuele onverwachte verhogingen van de renteopslag voor zover ze niet contractueel afgesproken waren. Het gaat hierbij om renteopslagen op de onderliggende lening, niet op de opslagen op de rekening courant.

Neem contact op met Flynth

Wilt u meer informatie over uw rentederivaten en het Herstelkader? Of wilt u een persoonlijke indicatie van de coulancevergoeding? Mail naar swap@flynth.nl of bel 088 236 77 77. Kijk ook op Flynth.nl/swap voor meer informatie.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Frank Zeinstra

Frank.Zeinstra@flynth.nl