Nieuws

Aandachtspunten Gecombineerde opgave 2022

Aandachtspunten Gecombineerde opgave 2022
Gepubliceerd: 24-02-2021, laatst gewijzigd: 21-04-2022

Heeft u van RVO de uitnodiging ontvangen voor de Gecombineerde opgave 2022?  Dan dient u deze tussen 1 maart en 15 mei bij RVO in. Deze opgave is dit jaar nog van belang voor bijvoorbeeld de verzilvering van uw betalingsrechten, agrarische subsidies en de oppervlakte grond in relatie tot de meststoffenwet. 
Hieronder vind u de belangrijkste aandachtspunten voor de Gecombineerde opgave 2022. Deze verdelen we in zowel algemene punten als per sector.

Aandachtspunten algemeen

Wie geeft de grond op?

Degene met “beschikkingsmacht” over de grond geeft deze grond op in de Gecombineerde Opgave. Dit is de partij die bepaalt wanneer en welke teelthandelingen op de betreffende grond plaatsvinden. Meestal is dit de teler en niet de verhuurder. Neem bij twijfel contact met ons op. 

Primaire waterkeringen (dijken)

De hoofdfunctie van een dijk is waterkering en geen landbouw. Gebruikt u een dijk waarop gras groeit voor landbouwactiviteiten?  Dan geeft u deze apart op in de Gecombineerde Opgave. De oppervlakte dijk telt in principe niet mee voor de derogatie (als deze er nog komt) en berekening 80% grasland, maar wel voor (aangepaste) gebruiksnorm en mestverwerkingsplicht. Raadpleeg bij twijfel uw adviseur bij Flynth.

Betalingsrechten

Dit is het laatste jaar met betalingsrechten. Eind van dit jaar vervallen alle betalingsrechten. In 2023 krijgt u te maken met het nieuwe GLB. Hierin komt een basispremie per hectare landbouwgrond. 

Overdracht betalingsrechten

Overdragen van betalingsrechten kan tot en met 15 mei.

Afspraken bij huur en verhuur met betalingsrechten

Dit is het laatste jaar met betalingsrechten. Zorg voor duidelijke afspraken tussen huurder en verhuurder, bijvoorbeeld over de ontvangst en eventuele verrekening van de opbrengst van de betalingsrechten. De waarde van betalingsrechten is in 2022 ongeveer € 20 lager dan in 2021. We kunnen u helpen met het duidelijk vastleggen van de onderlinge afspraken en overzicht van te verrekenen premie-bedragen tussen verhuurder en huurder. 

SNL-a nu onder ANL-b

SNL-a is overgegaan naar het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), Hierdoor kunt u voor SNL-a geen subsidie meer aanvragen.

Gebruik extra fosfaat

Voor fosfaatdifferentiatie moeten nu alleen de percelen worden aangevinkt waarop u extra fosfaat wilt gebruiken.

 

Aandachtspunten veehouderij

Dieren

Het aantal paarden, pony's en ezels dat u houdt, hoeft dit jaar niet meer te worden opgegeven.

Staltype

Ook voor dit jaar is de omschrijving van sommige staltypes (RAV-codes) weer veranderd. Er zijn  nieuwe staltypes toegevoegd, zoals voor rundvee het Lely Sphere-stalsysteem welke officieel is erkend.

Derogatie

Omdat “Brussel” nog geen besluit heeft genomen over de derogatie in 2022, staan er geen gegevens over derogatie in de samenvatting Mest en grond.

Opgave totale melkproductie door melkveehouders 

Ook dit jaar zijn er voor melkveehouders weer vragen over de totale melkproductie in 2021.  Inclusief de koemelk die eventueel aan de kalveren is vervoerd. De totale melkproductie is bepalend voor de fosfaatproductie. Hier ligt een verband met de mestplaatsingsruimte en het benodigde aantal fosfaatrechten op uw bedrijf!

 

Aandachtspunten akkerbouw

Gewascode zaaiuien

De gewascode zaaiuien 2662 is niet meer geldig. Zaaiuien zijn nu verdeeld in gele zaaiuien met gewascode 6660 en rode zaaiuien met gewascode 6664.

 

Aandachtspunten tuinbouw

Locaties

U moet het aantal locaties met tuinbouw onder glas aangeven, de locaties en het gewas dat u daar teelt. Bollengroei geeft u op bij teelt onder glas. Op deze wijze kan de uitstoot van broeikassen nauwkeuriger worden berekend.

Had u vorig jaar tuinbouw onder glas in verwarmde kassen? Dan vraagt RVO om de CO₂-emissie. De warmte van derden hoeft u niet meer op te geven, maar wel de warmte die u ontvangt van een gezamenlijke Energie BV.

Tip

Twijfels bij het invullen van uw Gecombineerde Opgave?  Het financiële belang kan groot zijn.  Laat uw opgave daarom checken door een Flynth-adviseur. Neem contact op met uw relatiebeheerder of via het contactformulier.  

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Hans Scholte Senior Bedrijfskundig Adviseur bij Flynth Hans Scholte