Nieuws

3 Tips bij het realiseren van innovatie binnen uw bedrijf

3 Tips bij het realiseren van innovatie binnen uw bedrijf
Gepubliceerd: 17-02-2021, laatst gewijzigd: 22-06-2022

Hoe onderscheid ik me van anderen? Een vraag die iedere ondernemer zichzelf stelt. Met het ontwikkelen van nieuwe processen, producten en machines kunt u onderscheidend vermogen realiseren. De adviseurs van Flynth zijn dagelijks in contact met ondernemers die mooie innovatieve concepten of prototypes uitwerken. Of er subsidiemogelijkheden voor innovatie zijn? Een terechte vraag die ons vaak wordt gesteld. Daarom alvast 3 tips voor het financieren van innovatie voor ondernemers om u op weg te helpen. 

1. Voer een haalbaarheidsonderzoek uit 

Innoveren kost tijd en geld. Besteed uw tijd en geld daarom aan innovatieve ideeën die aansluiten bij de marktbehoefte. Met een haalbaarheidsonderzoek verkrijgt u inzicht in de slagingskans van een innovatieproject. Het onderzoek geeft inzicht in de risico’s van uw innovatieproject en het onderscheidend vermogen ten opzichte van andere opties om te innoveren. Ook wordt in het haalbaarheidsonderzoek het verdienmodel en marktpotentieel meegenomen.  

Vanaf 13 april 2021 gaat de MKB innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Haalbaarheidsprojecten open. U kunt dan een aanvraag indienen voor haalbaarheidsonderzoeken en marktverkenning voor nieuw te ontwikkelen producten. Voor hulp bij uw aanvraag kunt u terecht bij Flynth

2. Samenwerking met anderen kan uw innovatie verbeteren 

Alleen komt u ver, maar u komt verder als u samenwerkt met anderen om innovatie mogelijk te maken. Vraagt uw idee om samenwerking met één of meerdere bedrijven, vaak complementair aan elkaar? En gaat het om een samenwerking waarbij de risico’s worden gedeeld die bij het ontwikkelen van een nieuw concept ongetwijfeld aan het licht komen? Een subsidie vanuit de MIT R&D-samenwerkingsprojecten kan dan uitkomst bieden. Deze subsidie kan worden aangevraagd in de periode juni tot en met september. 

3. Maak gebruik van de mogelijkheid om uren en kosten te besteden aan innovatie  

Hoe moet u dat probleem, een technisch knelpunt of een onverwacht neveneffect oplossen of voorkomen? Voor dergelijke knelpunten bij innovatieprojecten kan de WBSO subsidie oplossing bieden. WBSO subsidie is een korting op de af te dragen loonheffing voor de uren en kosten die besteed worden aan het ontwikkelen van een nieuw product. Hoe de WBSO ook kan bijdragen aan uw innovatieve idee.  

Innovatie begint bij uw agenda

Een goed plan van aanpak is van essentieel belang voor een succesvol innovatietraject. Het geeft niet alleen inzicht in het innovatietraject zelf, maar maakt het voor u ook mogelijk om optimaal de benodigde subsidies te benutten. Denk daarom tijdig na over uw innovatie agenda. U wilt de deadline van een interessante subsidieregeling niet missen of tijdens uw innovatietraject tot de ontdekking komen dat u te ver bent in uw ontwikkeling voor een subsidieregeling.  

Meer over subsidieadvies van Flynth

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Kees Poortvliet Subsidieadviseur bij Flynth Kees Poortvliet