My Flynth
Nieuws

20 miljoen euro voor ‘Open Innovatie’ in Noord-Nederland

Gepubliceerd: 20-07-2017, laatst gewijzigd: 20-07-2017

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft het ‘Uitvoeringskader Open Innovatie Call’ gepubliceerd. Dit uitvoeringskader stimuleert kennisinstellingen en het bedrijfsleven om met initiatieven te komen die een reeks samenhangende innovaties voortbrengen. Dus: heeft u ideeën? Dien een aanvraag in.

De innovaties moeten in onderlinge samenhang kunnen uitgroeien tot economische sterktes van Noord-Nederland. SNN is op zoek naar initiatieven die mkb’ers (en bij voorkeur ook eindgebruikers) actief betrekken bij vernieuwing en innovatie.

Structurele verbetering innovatie-ecosysteem
Het gaat om initiatieven die bijdragen aan een structurele verbetering van het innovatie-ecosysteem en aan de ontwikkeling van een creatief klimaat. Zo ontstaan er meer ideeën die uitgroeien tot innovaties met concrete marktkansen en economische en maatschappelijke impact voor Noord-Nederland.

Beschikbaar budget
Er is een budget van 20 miljoen euro beschikbaar, waarvan 12 miljoen euro afkomstig is uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Aanvraag indienen
U kunt een aanvraag indienen als natuurlijke rechtsvorm, rechtspersoon of samenwerkingsverband van deze twee groepen. Kiest u voor een samenwerkingsverband? Dan vraagt één van de deelnemers de subsidie aan, waarbij het project de instemming draagt van alle deelnemers van het samenwerkingsverband. Leg de samenwerking vast in een samenwerkingsovereenkomst, die door alle deelnemers wordt ondertekend.

Welke initiatieven komen in aanmerking?
Uw initiatief komt in aanmerking als deze is gericht op:

  • kansrijke thema’s die kunnen uitgroeien tot nieuwe noordelijke sterktes, zoals nieuwe niches, technologieën of crossovers (ontwikkelaars/koplopers).
     
  • het inspelen op veranderende marktomstandigheden (toepassers/ontwikkelaars), d.m.v. nieuwe waardeketens.
     
  • het vergroten van het innovatief vermogen van mkb-bedrijven. En specifiek het vergroten van het aantal mkb-bedrijven dat aanhaakt bij 'open innovatie'-processen (volgers/toepassers).
     
  • een combinatie van het bovenstaande.

Projectaanvragen worden in de kern beoordeeld op de bijdrage aan de doelstelling van het uitvoeringskader. SNN maakt dus op voorhand geen afbakening naar een type project dat wel of niet in aanmerking komt, of naar een soort activiteit die wel of geen subsidie verdient. Haalbaarheidsstudies zijn echter wel uitgesloten.

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 40 procent van de subsidiabele kosten voor een periode van maximaal vier jaar.

Aanvraag indienen
U kunt een aanvraag indienen t/m 29 juni 2018 (12.00 uur). Vul hiervoor een aanvraagformulier in bij het SNN. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Voorstel of projectschets
Het is mogelijk om een voorstel of projectschets vóór de daadwerkelijke subsidieaanvraag met de deskundigencommissie te delen. Dit gebeurt in afstemming met het SNN en de provincies.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Geert Witjes

geert.witjes@flynth.nl