My Flynth

Europees Sociaal Fonds

Ontvang tot 50% subsidie

subsidie bij advieskosten

op het gebied van duurzame inzetbaarheid

Heeft u recht op subsidie voor bedrijven?

Dankzij het Duurzame Inzetbaarheid Programma van het Europees Sociaal Fonds maken bedrijven ook dit jaar weer kans op 50% subsidie bij advieskosten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Met coaching op gezondheid en vitaliteit realiseren ondernemers minder ziekteverzuim en meer gemotiveerde werknemers, met als resultaat ‘duurzame inzetbaarheid’.  Een bedrijfs- of organisatiescan, gezond en veilig werken of in- en externe mobiliteit worden onder andere gesubsidieerd door het ESF.

Meer informatie over Europees Sociaal Fonds

Meer informatie over Europees Sociaal Fonds

Wat zijn de aanvraagcriteria voor de subsidieregeling van de ESF?

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? De subsidie adviseurs van Flynth hebben de criteria voor u op een rij gezet:

 • Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
 • Uw project richt zich op de thema’s uit de regeling.
 • Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur. Deze adviseur moet wel voldoende ervaring hebben opgedaan in eerdere trajecten.
 • Een project mag hoogstens 1 jaar duren. De looptijd van de projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening.
 • Binnen vier weken na afloop van het project moet de einddeclaratie voor het project worden ingediend. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak maximaal 15 miljoen euro beschikbaar. De subsidie per project bedraagt 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt 12.500,- euro.

Binnen welk tijdvak moet u de subsidieaanvraag indienen?

Binnen welk tijdvak moet u de subsidieaanvraag indienen?

De toewijzing van subsidie bij goedkeuring van de aanvraag gebeurt op volgorde van binnenkomst. Bij overschrijding van het budget zal de volgorde door loting bepaald worden. De aanvraagtermijn voor bedrijven start in november  2018, ook is er een openstelling in april 2019. Precieze data worden nog bekend gemaakt. Er wordt geloot bij overschrijding van de aanvragen."

Thema’s en activiteiten voor extern advies duurzame inzetbaarheid:

 • Bedrijfs-of organisatiescan
 • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
 • Gezond en veilig werken
 • Leercultuur voor werknemers
 • Aanpassen organisatie van het werk
 • Interne en externe mobiliteit
 • Flexibele werkcultuur
 • Arbeidstijdenmanagement

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws