TVL en TOGS

TVL en TOGS

Tegemoetkoming Vaste Lasten en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

Noodpakket 2.0 - Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is gepubliceerd. Hiermee zijn na de hoofdlijnen nu ook de details bekend. Wat houdt dit in?

Voor wie?

De TVL is bedoeld om mkb-bedrijven, verenigingen en zzp'ers te helpen een deel van de vaste lasten te betalen. Het gaat hierbij specifiek om ondernemers in de getroffen vastgestelde sectoren, zoals: horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, standbouwers, sauna’s en theaters.

Belangrijkste voorwaarden

De TVL geldt voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020. In deze periode heeft u minimaal 30% minder omzet, ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Daarnaast is de omzet in de referentieperiode zodanig dat deze vermenigvuldigd met een percentage gekoppeld aan uw SBI-code (vaste lasten ratio) tenminste resulteert in een bedrag van minimaal € 4.000.

Hoogte tegemoetkoming

U kunt maximaal € 50.000 subsidie krijgen. De hoogte van uw tegemoetkoming wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde omzet in de referentieperiode, het omzetverlies en een aan de SBI-code gekoppeld percentage.

De tegemoetkoming wordt in twee termijnen uitbetaald. U ontvangt in eerste instantie een voorschot van 80%. Na definitieve vaststelling van uw tegemoetkoming – op basis van het werkelijke omzetverlies – ontvangt u het restant, uitgaande dat dit omzetverlies niet afwijkt van het geschatte omzetverlies.

Wanneer kan ik aanvragen

U kunt de TVL aanvragen vanaf 30 juni om 12:00 uur. U heeft tot 30 oktober om 17:00 uur de tijd om uw aanvraag te versturen.

Als het financieel mogelijk is, kunt u gerust wat langer wachten met aanvragen. Iedereen die recht heeft op de subsidie, krijgt het geld. Als u wat later aanvraagt, kunt u uw omzet beter inschatten. Zo voorkomt u dat u te weinig subsidie krijgt of dat u later geld moet terugbetalen.

Tegemoetkoming TVL ondersteunt in vaste lasten

Vanaf medio juni kunnen ondernemers die voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) in aanmerking kwamen ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Naar verwachting zal het gaan om landelijk 200.000 ondernemers.

Deze tegemoetkoming ondersteunt mkb-bedrijven bij het voldoen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven met minder dan 250 medewerkers en meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis.

In tegenstelling tot de TOGS is de hoogte van de tegemoetkoming afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van het omzetverlies en de hoogte van de vaste lasten. Een percentage van de vaste lasten wordt gecompenseerd met een maximum van € 20.000 per drie maanden.

TOGS regeling

De TOGS is een tegemoetkoming voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse overheidsmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige gift van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan kan de tegemoetkoming van € 4.000 worden aangevraagd via de RVO. Hier is ook de complete lijst met branches en sectoren die gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling is te vinden.

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend.

Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-code in het Handelsregister, kunnen dit melden bij de RVO.

De regeling “Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren” (TOGS) is  nader toegelicht in de vorm van vragen en antwoorden.

Meer informatie van de Rijksoverheid

Wilt u weten of u recht heeft op de TVL en welk bedrag u mogelijk kunt krijgen? Onze adviseurs helpen u graag. Bel met ons contactcentrum 088 2367350 of maak gebruik van het formulier.

Neem contact met mij op