TOZO

TOZO

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

Tozo 2: verlenging noodmaatregelen voor zelfstandig ondernemers

Door de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen naar verwachting meer zelfstandigen de komende periode weer opstarten. Helaas geldt dit nog niet voor alle ondernemers. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt daarom een vervolg: Tozo 2.

Tozo is een regeling voor zelfstandig ondernemers en voorziet in een aanvullende uitkering als het inkomen door de coronacrisis daalt tot onder het sociaal minimum. Daarnaast biedt de regeling een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen naar aanleiding van corona op te vangen. Iedereen die nu gebruik maakt van de Tozo en voldoet aan de voorwaarden van de vervolgregeling, kan de uitkering verlengen. Ook nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend.

Maximaal drie maanden inkomensondersteuning

Zelfstandige ondernemers die, als gevolg van de coronacrisis, een inkomen verwachten onder het sociaal minimum, kunnen om inkomensondersteuning vragen. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Gehuwden en samenwonenden kunnen een aanvulling krijgen tot maximaal 1.500 euro netto en alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het bedrag is een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Lening bedrijfskapitaal

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. De lening is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de bedrijfskapitaallening is drie jaar en tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. De lening kan worden aangevraagd, mits geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen. De totale lening bedraagt maximaal € 10.157 (Tozo en de Tozo 2 samen).

Voor wie geldt Tozo 2?

Tozo 2 is er voor zelfstandigen die komende drie maanden als gevolg van de coronacrisis een inkomen verwachten onder het sociaal minimum. Zij moeten daarnaast voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers, die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken.
  • Aanvragers moeten voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt.
  • Aanvragers moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur.
  • Wanneer het verwachte inkomen achteraf anders blijkt te zijn, moet de aanvrager dit doorgeven aan de gemeente.
Gezamenlijk inkomen telt

De steunregeling is gebaseerd op de reguliere bijstandverlening voor zelfstandigen, maar dan met versoepelde voorwaarden. Voor de Tozo geldt namelijk geen vermogenstoets en er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming. Ook wordt de kostendelersnorm niet toegepast. Wél is er in de verlengde regeling (Tozo 2) sprake van een partnerinkomenstoets, wat bij eerder niet het geval was. Dit houdt in dat het inkomen van de partner bij Tozo 2 meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Wanneer het gezamenlijke inkomen in de maanden waarvoor de uitkering wordt aangevraagd hoger is dan het sociaal minimum, kan geen Tozo 2 worden aangevraagd.

Aanvragen bij de gemeente vanaf 1 juni

De Tozo 2 loopt van 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Zelfstandigen die nog geen inkomensondersteuning hebben, kunnen in die periode Tozo 2 aanvragen bij hun woongemeente. Mensen die al een Tozo-uitkering hebben ontvangen, kunnen gebruikmaken van een verkorte aanvraag zodra de gemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Het kan per gemeente verschillen vanaf wanneer Tozo 2 precies aangevraagd kan worden. De inkomensondersteuning wordt alleen toegekend over de maanden juni, juli en augustus. Wanneer bijvoorbeeld al een Tozo-uitkering is verkregen over de maanden april, mei en juni, dan kan alleen een verlengde uitkering aangevraagd worden voor juli en augustus.

Informatie en advies

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over de Tozo en Tozo 2. Wilt u zelf checken of u aanspraak kan maken op Tozo? Doe dan de check op ikkrijgtozo.nl (let op: werkt niet in Internet Explorer) Voor vragen en advies kunt u ook contact opnemen met Flynth. 

Gebruik maken van de noodmaatregelen? Uw Flynth adviseur helpt u hierbij. Om vragen te beantwoorden en concrete adviezen te geven voor uw bedrijfssituatie kunt u ook contact met ons opnemen via 088 2367350 of maak gebruik van het formulier.

Neem contact met mij op