Grensoverschrijdend werken en COVID-19

Grensoverschrijdend werken en COVID-19

Gevolgen voor belastingheffing en sociale verzekeringen

Overige maatregelen

De maatregelen om COVID-19 uit te bannen hebben ertoe geleid dat veel mensen tijdelijk thuis werken. Dat geldt niet alleen voor personen die in Nederland wonen én werken, maar ook voor personen die in een andere lidstaat van de EU wonen dan waar zij normaal gesproken werken. Bijvoorbeeld wonen in Nederland en werken in België of Duitsland.

Degenen die grensoverschrijdend werken kunnen zich afvragen of het tijdelijk werken in de woonstaat als gevolg van de COVID-19-maatregelen ertoe leidt dat er iets wijzigt op het gebied van de sociale verzekeringen en belastingheffing. Bijvoorbeeld: moet ik nu in Nederland een zorgverzekering gaan afsluiten om hier naar de huisarts of eventueel een ziekenhuis te kunnen gaan? Heeft de huidige crisis invloed op de bijtelling voor mijn auto van de Belgische zaak?

Voor deze vragen en ook andere vragen over grensoverschrijdend werken (Duitsland-Nederland en België-Nederland), ondernemen en bijvoorbeeld daaraan gerelateerde sociale verzekeringen kunt u uiteraard bij Flynth terecht.

Heeft u vragen over dit onderwerp vanwege de coronacrisis?  Uw Flynth adviseur helpt u hierbij. Om vragen te beantwoorden en concrete adviezen te geven voor uw bedrijfssituatie kunt u ook contact met ons opnemen via 088 2367350 of maak gebruik van het formulier.

Neem contact met mij op