Deblokkering g-rekening

Deblokkering g-rekening

Deblokkering g-rekening tot 1 oktober 2027 mogelijk

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen de Belastingdienst vragen om deze rekeningen te laten deblokkeren. Normaal wordt alleen het overschot op de g-rekening vrijgegeven. Vanwege de coronacrisis kan de Belastingdienst tijdelijk ook bedragen vrijgeven die zijn bestemd voor opgelegde (naheffings)aanslagen loonheffingen of btw. Let op: dit kan alleen als voor die aanslagen bijzonder uitstel van betaling is verleend vanwege de coronacrisis. Er vindt geen verrekening plaats met de te betalen bedragen op (naheffings)aanslagen loonheffingen of btw. Daardoor krijgt u meer financiële armslag. Uiteraard moet u de (naheffings)aanslagen in de toekomst nog wel een keer betalen.

De procedure verloopt als volgt:

 • Vraag bijzonder uitstel van betaling aan voor de loonheffingen of btw.
  • Verzoek vervolgens om deblokkering van uw g-rekening. U kunt daarvoor gebruikmaken van het formulier Verzoek Deblokkering g-rekening. De Belastingdienst geeft daarbij de volgende invulinstructies:
   • Geef bij rubriek 3 aan dat u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen.
   • Geef bij rubriek 4 aan voor welk bedrag u deblokkering vraagt. Splits het bedrag in het overschot en het bedrag waarvoor u uitstel van betaling hebt gevraagd.
   • De machtiging tot verrekening bij rubriek 5 geldt niet voor het bedrag waarvoor we u uitstel van betaling hebben gegeven vanwege de coronacrisis.
     
 • Accepteert de Belastingdienst uw verzoek tot deblokkering? Dan krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Daarin staat ook hoe de uitbetaling plaatsvindt. De Belastingdienst streeft ernaar om binnen vier weken een brief te sturen, maar geeft ook aan dat de behandeling langer kan duren dan gebruikelijk, vanwege een verwachte toename van het aantal deblokkeringsverzoeken.
   
 • Uitwinning van het g-rekeningsaldo en afwijzing van een verzoek tot deblokkering is mogelijk indien en voor zover nieuw opgekomen verplichtingen niet worden nagekomen of aflossingstermijnen niet worden voldaan.
   
 • U kunt dus het saldo van uw g-rekening op grond van deze tegemoetkoming nog tot 1 oktober 2027 laten deblokkeren, zolang u zich aan de voorwaarden voor de afgesproken betalingsregeling houdt én de nieuwe betalingsverplichtingen nakomt.

Advies op maat 

Heeft u vragen over dit onderwerp vanwege de coronacrisis?  Uw Flynth adviseur helpt u hierbij. Om vragen te beantwoorden en concrete adviezen te geven voor uw bedrijfssituatie kunt u ook contact met ons opnemen via 088 2367350 of maak gebruik van het formulier.

Vragen?

Onze experts staan voor u klaar

Onze experts staan voor u klaar

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar belastingadvies@flynth.nl of bel 088 236 77 77. We zijn u graag van dienst!