Betalingsonmacht

Betalingsonmacht

Tijdelijk geen melding betalingsonmacht bij verzoek om uitstel van betaling wegens coronacrisis

Bent u bestuurder van een B.V. (of een ander rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam dat is onderworpen aan de Nederlandse vennootschapsbelasting), dan kunt u door de Ontvanger aansprakelijk worden gesteld voor bepaalde niet-betaalde belasting- en premieschulden door dat lichaam. Máár als er een rechtsgeldige melding van betalingsonmacht is gedaan dan kunt u alleen aansprakelijk worden gesteld als de Ontvanger aannemelijk maakt dat sprake is van:

  • kennelijk onbehoorlijk bestuur in de drie jaren voorafgaand aan het tijdstip van de melding; en
  • dat het niet betalen van de belastingen/premies hiervan een gevolg is.

Normaal moet u een melding doen binnen twee weken na de dag waarop de belasting op aangifte moet zijn betaald.

Het Ministerie van Financiën heeft op 7 april 2020 besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet nodig is als om uitstel van betaling, in verband met corona, wordt gevraagd Dit geldt dan voor naheffingsaanslagen loonheffingen en/of omzetbelasting voor zowel de al verstreken tijdvakken als voor de toekomst.

Een voorbeeld ter verduidelijking. Uw B.V. draagt haar loonheffing over de maand februari 2020 in verband met de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 volgt de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de B.V. een verzoek om uitstel in verband met de coronacrisis. Dit verzoek wordt ook direct als een tijdige melding betalingsonmacht aangemerkt voor de komende tijdvakken en ook voor de maand februari. Dat betekent dat de B.V. dus niet een aparte melding betalingsonmacht hoeft te doen.

Voor een artikel over de verschillende ins en outs van het verzoek om bijzonder uitstel van betaling wegens de coronacrisis verwijzen wij u naar Liquiditeitsproblemen door corona

Gebruik maken van de noodmaatregelen? Uw Flynth adviseur helpt u hierbij. Om vragen te beantwoorden en concrete adviezen te geven voor uw bedrijfssituatie kunt u ook contact met ons opnemen via 088 2367350 of maak gebruik van het formulier.

Neem contact met mij op